\nYataklı Kurumlar Yönetmeliğine Göre Nöbetler Ve Esasları
Ana Sayfa
         Kayıt Ol Şifremi Unuttum SMS Onay Şu an 3396 online | Toplam Üye: 85037
FORUMLARDA ARAMA YAP


PORTAL FORUMLAR DOĞRU/YANLIŞ TUS-QUIZ HASTANE REHBERİ İLANLAR SORU - CEVAP DOSYALAR VİDEO
SSS SSS Arama Arama Üye Listesi Üye Listesi Kullanıcı Grupları Kullanıcı Grupları Profil Profil Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın Kayıt Kayıt Giriş Giriş
Geçerli Zaman: 22.12.2014 - 12:09:41 Cevaplanmayan mesajlar
Bu Mesaj 2011 tarihinde yazilmis,
icerikler ve bilgiler eksik veya yanlis olabilir !!!
Yataklı Kurumlar Yönetmeliğine Göre Nöbetler Ve Esasları
Yeni Başlık GönderCevap Gönder
Önceki başlık Sonraki başlık
Yazar Mesaj
xantorus
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Dec 15, 2006
Mesajlar: 671
Nerden: mardin
TarihTarih: 12.04.2011 - 11:07:40
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver

Bu basligi sosyal medyada paylas...


bende 2009 da çıkan acil yönetmeliğini ekliyeyim nöbet esasaları hakkında buradada bilgi varAcil servis sorumlusu ve personel standartları
MADDE 11 – (1) Acil servislerde var ise acil tıp uzmanı, bulunmaması hâlinde baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısı veya bir uzman tabip ya da bir tabip acil servis sorumlu tabibi olarak görev yapar. Yeterli sayıda acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde acil servise başvuran vakaların, bu uzmanların denetim ve sorumluluğunda değerlendirilmesi gerekir. Sağlık tesisinde tek acil tıp uzmanının bulunması hâlinde bu değerlendirme mesai saatleri ile sınırlıdır. Acil serviste Ek-1’de gösterilen uzman tabip, tabip ve hemşire asgari standardına ilave olarak hizmetin yoğunluğu ve vakaların niteliğine göre acil servisin bu Tebliğ uyarınca belirlenen seviyesinin gerektirdiği, acil sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte sağlık ve diğer personel planlaması yapılır.
Acil servis nöbetleri
MADDE 12 – (1) Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip bulunması hâlinde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman tabibin denetim ve sorumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır.
(2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulur.
(3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir.
(4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşlarında düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ilave olarak, hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branşlar ile biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil edilir.
(5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu amaçla acil servis bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her bir uzman tabip için ilgili branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir acil muayene odası ayrılır.
(6) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş nöbeti hizmetleri bu hastanelerde planlanır ve genel hastaneler bu branşlar için kapsam dışı tutulur.
(7) Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi klinisyen branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması gerekir.
(Cool Yan dal uzmanlıklarında görevli uzman tabip sayısının birden fazla olması durumunda bunlar ilgili ana dalda müstakil acil branş nöbetine veya ilgisine göre dahili veya cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilebilir.
(9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince karar verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden birisi tarafından yapılması esastır.
(10) Müstakil acil branş nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler ayrıca icap nöbetine dahil edilmez. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur. Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde baştabip karar verir.
(11) Dal hastaneleri için; hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği bir veya birden fazla branşta bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil branş nöbeti düzenlenir. Uzman tabip sayısının branş nöbeti için yeterli olmaması hâlinde personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre acil servis nöbetlerinin ne şekilde yürütüleceğine yine bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak baştabip karar verir. Acil branş havuz nöbeti tutan uzman tabiplerden biri aynı zamanda idari uzman tabip nöbetçisi olarak baştabipçe görevlendirilebilir.
(12) Müstakil acil branş nöbeti veya acil branş havuz nöbeti tutulan sağlık tesislerinde; branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden biri, gerektiğinde branş nöbetine ilave olarak mesai saatleri dışındaki yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de yürütmek üzere baştabip tarafından görevlendirilebilir.
(13) Acil tıp uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde acil servis nöbetleri, acil tıp uzmanlık asistanları ve bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından, acil tıp uzmanlık dalı öğretim üyeleri veya acil tıp klinik şefleri gözetiminde bir bütün olarak planlanır ve yürütülür.
(14) Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak verilmesi esastır. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki I. Seviye acil servislerde acil sağlık hizmetleri tabipler veya var ise aile hekimi uzmanı veya acil tıp uzmanı tarafından yürütülür ve ihtiyaç halinde ilgili dal uzmanı kuruma davet edilir. II. Seviye acil servislerde biri dahili ve diğeri cerrahi branşta olmak üzere en az 2 (iki) uzman tabibin günün her saatinde sağlık tesisinde bulunması zorunlu olup acil servis hizmetleri bu uzman tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler tarafından verilir. III. Seviye acil servislerde ise faaliyet izin belgesinde yazılı olması kaydıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında müstakil acil branş nöbeti tutulması zorunludur. Uzman tabip sayısının yeterli olması halinde, bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da müstakil acil branş nöbeti tutulabilir.
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
malumatfurus
Comez Asistan Dr.

Comez Asistan Dr.Kayıt: Oct 22, 2011
Mesajlar: 460
TarihTarih: 16.07.2012 - 09:32:46
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


arkadaşlar ben sağlık grup başkanlığını yürütüyorum..

bizim ilçe devlet hastanesi entegre değil, ağustos itibaryle acilde 2 hekim kalacaklar 15 nöbet 15 icap şeklinde..

acile görevlendrme yapcaz, 1. sırada uzmanları mı nöbete sokmak lazım gelir yoksa aile hekmlerini mi??
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Drtus Reklam


TarihTarih: 13.10.2009
. Mesaj konusu : DrTUS Reklam
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==

Başa dön
xantorus
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Dec 15, 2006
Mesajlar: 671
Nerden: mardin
TarihTarih: 16.07.2012 - 11:12:55
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


malumatfurus demiş ki:
arkadaşlar ben sağlık grup başkanlığını yürütüyorum..

bizim ilçe devlet hastanesi entegre değil, ağustos itibaryle acilde 2 hekim kalacaklar 15 nöbet 15 icap şeklinde..

acile görevlendrme yapcaz, 1. sırada uzmanları mı nöbete sokmak lazım gelir yoksa aile hekmlerini mi??


ilçendeki diğer hekimlerin sayı ve nöbet tutabilme durumlarını bildirirmisin?

toplam uzman sayısı toplam aile hekimi sayısı gibi ( nöbet tutamaz raporu olanlar ve süt izninde olanlar hariç )

112 istasyonun varmı hastaneye bağlı hekim li tip mi yani A tipimi B tipimi?
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
malumatfurus
Comez Asistan Dr.

Comez Asistan Dr.Kayıt: Oct 22, 2011
Mesajlar: 460
TarihTarih: 16.07.2012 - 11:49:52
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


6 aile hekimi
5 uzman (1i başhekim)
tsm de sadece ben varım sgb(çkys'yi bekliyorum)
acilde 3 pratsyen (1i bnm gbi çkys bekliyo)
112 ye icap usulü bakıyolar, nöbet ertesi günde icapçı olunuyo

hiçbrimizin süt izni raporu vs si yok
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
xantorus
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Dec 15, 2006
Mesajlar: 671
Nerden: mardin
TarihTarih: 16.07.2012 - 12:09:10
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


malumatfurus demiş ki:
6 aile hekimi
5 uzman (1i başhekim)
tsm de sadece ben varım sgb(çkys'yi bekliyorum)
acilde 3 pratsyen (1i bnm gbi çkys bekliyo)
112 ye icap usulü bakıyolar, nöbet ertesi günde icapçı olunuyo

hiçbrimizin süt izni raporu vs si yok


şimdi hastanede 5 + 2 7 hekim var
4 ve daha az ise başhekim nöbete girer
fazla olduğu için başhekim nöbet tutmaz
geri kalan 6 hekim 6 güne 1 nöbet tutar
bu durumda pratisyen hekimler maaş karşılığı çalışma süresini doldurmaz ( 8* iş günü sayısı 9* işgünü de olabilir ) o yüzden pratisyen hekimlere 112 icapları yazılabilir
15 gün icap 112 5 de acil nöbeti tutarlar bu durumda

2. bir senaryo bakanlık pratisyen hekim uzman denetim ve sorumluluğunda çalışacak diyor bu yüzden her gün için bir uzman acilde görevlendirilir geri kalan pratisyen ve aile hekimleri de acil + 112 de görevlendirlir bu durumda acilde her gün 1 pratisyen /aile hekimi 1 de uzman bulunur
1 pratisyeni 112 ye 1 tanesini de acile gündüz koyarsın
aile hekimi + pratisyen 8 kişi bunları 112 ve acile nöbet olarak yazarsın yani ortalama 7 şer gün nöbetçi 7 şer gün 112 ci olurlar
acilde süreki olarak 1 uzman 1 pratisyen bulunur 1 de 112 hekimi bulunur

acilde 2 tane hekim bulunduğu için bu hekimler birbirine destek olurlar gece dinlenme şansları olur uzmanlar ve pratisyenler ertesi gün hizmete devam edecekler 2 tarafta ertesi gün devam edeceği için
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
dr_demirci
DrTus Admin

DrTus AdminKayıt: Jan 21, 2006
Mesajlar: 8839
TarihTarih: 16.07.2012 - 16:47:21
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


geçen hafta çıkarılan kanunla artık acil nöbeti aile hekimlerine yazılacak.

_________________
KBB Bilgilendirme Portali:

http://goo.gl/bhRCtk

Arkadaslar ozel mesajlari kontrol edemiyorum. Sorularinizi forumdan sorarsaniz daha hizli cevaplayabilirim.
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönderE-posta'yı gönder
Başa dön
xantorus
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Dec 15, 2006
Mesajlar: 671
Nerden: mardin
TarihTarih: 16.07.2012 - 17:23:58
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


dr_demirci demiş ki:
geçen hafta çıkarılan kanunla artık acil nöbeti aile hekimlerine yazılacak.


ihtiyaç ve zorunluluk halinde yazılabilecek evet
ihtiyaç ve zorunluluk yoruma açık bir durum bakalım uygulama nasıl olacak göreceğiz
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Drtus Reklam


TarihTarih: 13.10.2009
. Mesaj konusu : DrTUS Reklam
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==

Başa dön
dr_demirci
DrTus Admin

DrTus AdminKayıt: Jan 21, 2006
Mesajlar: 8839
TarihTarih: 16.07.2012 - 17:36:19
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


bu işlerde her zaman son sözü siyasiler söyler. o yüzden ihtiyaç ve zorunluluk gibi yuvarlak kelimeler ile siyasilerin hareket alanı genişletilmiş oluyor.

_________________
KBB Bilgilendirme Portali:

http://goo.gl/bhRCtk

Arkadaslar ozel mesajlari kontrol edemiyorum. Sorularinizi forumdan sorarsaniz daha hizli cevaplayabilirim.
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönderE-posta'yı gönder
Başa dön
dr_mirkan
FORUM PASASI

FORUM PASASIKayıt: Oct 25, 2010
Mesajlar: 17728
TarihTarih: 16.07.2012 - 21:13:54
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


tşk
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
draustralia
Stajer Dr.

Stajer Dr.Kayıt: May 28, 2010
Mesajlar: 149
TarihTarih: 20.07.2012 - 19:23:06
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


benim çalıştığım kurumda 6 doktoruz, günde 500-550 hasta + 20-25 112 vakası oluyor (112 entegre kurum) 2 doktor nöbete kalıyruz, ve ayda 10 nöbet tutmamız isteniyor.. sınırı yok mu bunun yardım!!!! Sad(
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
esesebru
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Sep 27, 2012
Mesajlar: 77
TarihTarih: 17.01.2013 - 20:36:45
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


acil nöbeti tutan pratisyen hekimin 72 saat istirahat izni yok mu arkadaşlar ...
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
L_Lawliet
PROFESOR

PROFESORKayıt: Aug 22, 2009
Mesajlar: 4383
TarihTarih: 17.01.2013 - 20:44:05
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


ayda 10 nöbetten fazla yazmıyorlar zaten. ama sen günaşırı tutup 1 hafta filan boşaltabilirsin. yani sana bağlı
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönderE-posta'yı gönder
Başa dön
Drtus Reklam


TarihTarih: 13.10.2009
. Mesaj konusu : DrTUS Reklam
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==

Başa dön
esesebru
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Sep 27, 2012
Mesajlar: 77
TarihTarih: 17.01.2013 - 20:48:44
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


gayet de yazıyorlar 2 hekim kalıyoruz 16 saate 32 saat çalıştırmayı düşünüyorlar eskiden yaptıkları uygulama buymuş..hem de 20 uzman hekim varken...
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
grace
Yeni Baslayan

Yeni BaslayanKayıt: Oct 23, 2006
Mesajlar: 17
TarihTarih: 05.08.2013 - 12:07:22
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


peki nöbet tutan bir asistana aynı zamanda icap nöbeti yazılabilir mi yasal mı?
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
withdream
Yeni Baslayan

Yeni BaslayanKayıt: Feb 12, 2011
Mesajlar: 13
TarihTarih: 01.12.2013 - 22:58:09
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTY3LjE4Mi4yMDE= | MTQxOTIzOTM4MQ==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


entegre ilçe devlet hastanesinde ; tsm ye baglı 2 pratisyen ,1 aile hekimi uzmanı ve entegre hastanede hızmet veren 2 aile hekımımız var. aile hekımı uzmanı aynı zamanda başhekım olacak henuz goreve baslamadı, aile hekımlerıne nobet yazıyoruz aile hekımı uzmanınada nobet yazabılırmıyız? ıcap nobetlerımızde var 112 hızmetıde verıyoruz.
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Mesajları göster:    
Önceki başlık Önceki başlık
Yeni Başlık GönderCevap Gönder

Geçiş Yap:   

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

İletişim | Yasal Uyarı
DrTus.com © 2004 DrTus.com :: ilk ve tek tus portalı:: İletişim: info@drtus.com Bu site Uzm.Dr.Rıza Eröksüz tarafından kurulmuştur
Bu sitedeki dökümanlar ve yazılar, yazarlarına aittir. Sitedeki bilgiler izin alınmadan yayınlanamaz. Web Tasarım