Ana Sayfa
         Kayıt Ol Şifremi Unuttum SMS Onay Şu an 1614 online | Toplam üye: 105207
FORUMLARDA ARAMA YAP


PORTAL FORUMLAR DOĞRU/YANLIŞ TUS-QUIZ HASTANE REHBERİ İLANLAR SORU - CEVAP DOSYALAR VİDEO
SSS SSS Arama Arama Üye Listesi Üye Listesi Kullanıcı Grupları Kullanıcı Grupları Profil Profil Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın Kayıt Kayıt Giriş Giriş
Geçerli Zaman: 20.08.2017 - 05:23:22 Cevaplanmayan mesajlar
2017 ilkbahar TUS Kılavuzundan ÖNEMLİ NOKTALAR!
Yeni Başlık GönderCevap Gönder
Önceki başlık Sonraki başlık
Yazar Mesaj
drriza
DrTus Kurucu Admini

DrTus Kurucu AdminiKayıt: Oct 28, 2004
Mesajlar: 12959
Nerden: Bursa
TarihTarih: 28.02.2017 - 11:27:03
Mesaj . Mesaj konusu : 2017 ilkbahar TUS Kılavuzundan ÖNEMLİ NOKTALAR!
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver

Bu basligi sosyal medyada paylas...Sınav tarihlerinde güncelleme;
2017 Sonbahar TUS sınav tarihinde ki değişiklik kılavuzda yeniden belirtilmiştir. Bundan sonra Eylül son haftasında yapılacak olan sonbahar dönemi Tus sınavları artık Ağustos ayının son haftasında yapılacaktır!Sınav Ücretinde 80 TL Artış:

2016 sonbahar TUS’ta sınav ücreti toplam 220 TL. iken bu sınavda 300 TL olmuştur. 80 TL zam!Sağlık Bakanlığı Adına Kontenjanlarına Başvuracak Adayların Dikkatine!

Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:

“(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır.

(2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.”

Yabancı Dil Yeterlilik Hakkında Duyuru

TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)

Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)

%2 Puan Kesintisi

Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
iii) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

TUS’a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde değişiklik olan adaylar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Atama ve Güvenlik Soruşturması

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki uzmanlık öğrencisi kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular ve Sağlık Bakanlığı adına kontenjanlara yerleşenler hariç) ise 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir

Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir.

Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

Kişisel beyan önemli!

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.

Halen Asistan olanlar ve TUS’a girenler için muvafakat!

Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.

Kimler sınava Başvurabilir?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2017-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.
a) Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Çift Uyruklular Dikkat!

Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adaylar ileride hukuki sorun yaşamamak için Diplomaları tescil edilirken esas alınan uyruklarına göre başvuruda bulunmak zorundadırlar.

Yerleştirme İşlemi İçim Mezuniyet Şart!

TUEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

Kazanma ve Atanma

Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme başvuru şartları

a) 2017-TUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak,
b) 2017-TUS ilgili dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak
Adaylar ek yerleştirme için 15,00 TL tercih ücreti yatıracaklardır.

Kılavuz için tıklayın...
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/TUSILKBAHAR/BASVURUKILAVUZU28022017.pdf

_________________
UZM.DR.RIZA ERÖKSÜZ
DrTus Kurucusu ve Yoneticisi
[email protected]
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönderE-posta'yı gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSN Messenger
Başa dön
tusiyer3434
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Sep 27, 2013
Mesajlar: 880
TarihTarih: 28.02.2017 - 13:19:25
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)

5 yıllık sürenin bitiminde üds ye başvuru tarihi mi esas alınacak yoksa tus'a başvuru tarihi mi? ilgili sınavdan kastı ne?
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Drtus Reklam


TarihTarih: 13.10.2009
. Mesaj konusu : DrTUS Reklam
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==

Başa dön
drriza
DrTus Kurucu Admini

DrTus Kurucu AdminiKayıt: Oct 28, 2004
Mesajlar: 12959
Nerden: Bursa
TarihTarih: 28.02.2017 - 13:39:06
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


tusiyer3434 demiş ki:
TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)

5 yıllık sürenin bitiminde üds ye başvuru tarihi mi esas alınacak yoksa tus'a başvuru tarihi mi? ilgili sınavdan kastı ne?


sorunuz net değil. tam olarak neyi soruyorsunuz? yukarıdaki metin açık ve net. yabancı dil sınavı tus giriş tarihi olarak el alınır ve 5 yıl süreli geçerlidir.

_________________
UZM.DR.RIZA ERÖKSÜZ
DrTus Kurucusu ve Yoneticisi
[email protected]
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönderE-posta'yı gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSN Messenger
Başa dön
dr_samsa
DrTus Moderatoru

DrTus ModeratoruKayıt: Aug 14, 2010
Mesajlar: 10140
TarihTarih: 28.02.2017 - 13:47:57
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


maşallah 300 lira az olmuş

_________________
Dadash
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönderE-posta'yı gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Başa dön
crystalmaiden
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Sep 04, 2016
Mesajlar: 33
TarihTarih: 28.02.2017 - 14:40:59
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


tusiyer3434 demiş ki:
TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)

5 yıllık sürenin bitiminde üds ye başvuru tarihi mi esas alınacak yoksa tus'a başvuru tarihi mi? ilgili sınavdan kastı ne?


Üds sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli
Yani 2012 ilkbahar üds sınav tarihi 18 mart 2012 olduğundan 18 mart 2017 ye kadar geçerli durumda.
Dil yeterliliği için ise mesleki bilgi sınavının yani Tus un başvuru tarihi dikkate alınır diyor.
2017 nisan tusu için başvuru 18 marttan önce tamamlanmış oluyor.
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
tusiyer3434
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Sep 27, 2013
Mesajlar: 880
TarihTarih: 28.02.2017 - 14:47:11
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


drriza demiş ki:
tusiyer3434 demiş ki:
TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)

5 yıllık sürenin bitiminde üds ye başvuru tarihi mi esas alınacak yoksa tus'a başvuru tarihi mi? ilgili sınavdan kastı ne?


sorunuz net değil. tam olarak neyi soruyorsunuz? yukarıdaki metin açık ve net. yabancı dil sınavı tus giriş tarihi olarak el alınır ve 5 yıl süreli geçerlidir.


metin yds için açık olmuş fakat üds için çok açık değil.yabancı dil sınavlarında süre bitiminde tusa giriş tarihi değil tusa başvuru tarihi esas alınır diye biliyorum. ilk paragrafta mesleki bilgi sınavı denilerek açıklayıcı olmuş olsada alt paragrafta üds için açıklama yaparken ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır denilmiş.ilgili sınavdan kasıt nedir? mesleki bilgi sınavı mı üds ye mi? üds için 5 yıllık sürenin sona erdiği tarih mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi midir yoksa bu değiştirilmiş ve artık üds sınavına başvurulan tarihden itibaren 5 yıl geçerli mi olmuştur? şimdiden teşekkürler rıza hocam:)
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
crystalmaiden
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Sep 04, 2016
Mesajlar: 33
TarihTarih: 28.02.2017 - 14:58:24
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


tusiyer3434 demiş ki:
drriza demiş ki:
tusiyer3434 demiş ki:
TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

Daha önce yapılmakta olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Bahsedilen yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)

5 yıllık sürenin bitiminde üds ye başvuru tarihi mi esas alınacak yoksa tus'a başvuru tarihi mi? ilgili sınavdan kastı ne?


sorunuz net değil. tam olarak neyi soruyorsunuz? yukarıdaki metin açık ve net. yabancı dil sınavı tus giriş tarihi olarak el alınır ve 5 yıl süreli geçerlidir.


metin yds için açık olmuş fakat üds için çok açık değil.yabancı dil sınavlarında süre bitiminde tusa giriş tarihi değil tusa başvuru tarihi esas alınır diye biliyorum. ilk paragrafta mesleki bilgi sınavı denilerek açıklayıcı olmuş olsada alt paragrafta üds için açıklama yaparken ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır denilmiş.ilgili sınavdan kasıt nedir? mesleki bilgi sınavı mı üds ye mi? üds için 5 yıllık sürenin sona erdiği tarih mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi midir yoksa bu değiştirilmiş ve artık üds sınavına başvurulan tarihden itibaren 5 yıl geçerli mi olmuştur? şimdiden teşekkürler rıza hocam:)


Ben ösym yi aradım arada kalmaması için üds geçerliliği için 2012 de girilen sınavın klavuzunu okuyun süresi için dedi.
2012 klavuzunda da tus la ilgili kısımda şöyle yazıyor:

"Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır."
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Drtus Reklam


TarihTarih: 13.10.2009
. Mesaj konusu : DrTUS Reklam
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==

Başa dön
botilinum
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Dec 26, 2015
Mesajlar: 74
TarihTarih: 28.02.2017 - 15:24:04
Mesaj . Mesaj konusu : 
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


Hocam ben eylül tusundan 10 gün önce istifa ettim, yani başvuru sırasında asistandım ama eylül tusu istifa sonrası ilk tusumdu, nisan tusunda kesinti olur mu
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
izemberil
Intern Dr.

Intern Dr.Kayıt: Feb 07, 2008
Mesajlar: 180
TarihTarih: 28.02.2017 - 15:31:50
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


...


En son izemberil tarafından 01.03.2017 - 00:04:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Rajoah
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Apr 29, 2015
Mesajlar: 906
TarihTarih: 28.02.2017 - 15:49:37
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


sınav ücreti 300 TL onbin kişi girse 3 trilyon
üstelik böyle giderse seneye 500 sonra 1000 TL olur
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
tombis
Stajer Dr.

Stajer Dr.Kayıt: Feb 14, 2006
Mesajlar: 114
Nerden: ankara
TarihTarih: 28.02.2017 - 15:55:01
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


arkadaşlar tıp dil sınavına hangi tarihte geçilmişti hatırlayan varmı?ilk tıp dil sınavında başarılı olmuştum bu sınava yada sonbahar sınavına girebilirmiyim


En son tombis tarafından 28.02.2017 - 16:06:31 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Drpantiko
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Jul 09, 2016
Mesajlar: 59
TarihTarih: 28.02.2017 - 15:58:39
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


uzmanlık eğitimine başlamak için güvenlik soruşturmasını bekleyenler uzmanlık eğitimi alıyorumu seçecek sanırım değil mi?
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Drtus Reklam


TarihTarih: 13.10.2009
. Mesaj konusu : DrTUS Reklam
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==

Başa dön
tusiyer3434
Kidemli Asistan Dr.

Kidemli Asistan Dr.Kayıt: Sep 27, 2013
Mesajlar: 880
TarihTarih: 28.02.2017 - 16:00:52
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


teşekkürler arkadaşlar:)
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
rapsodirem
Comez Tip Ogrencisi

Comez Tip OgrencisiKayıt: Aug 17, 2011
Mesajlar: 93
Nerden: gaziantep
TarihTarih: 28.02.2017 - 16:30:33
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


tombis demiş ki:
arkadaşlar tıp dil sınavına hangi tarihte geçilmişti hatırlayan varmı?ilk tıp dil sınavında başarılı olmuştum bu sınava yada sonbahar sınavına girebilirmiyim


2014 AĞUSTOS tarihi olması gerek
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
tombis
Stajer Dr.

Stajer Dr.Kayıt: Feb 14, 2006
Mesajlar: 114
Nerden: ankara
TarihTarih: 28.02.2017 - 16:59:23
Mesaj . Mesaj konusu : Re:
Mesaj Numarasi : NTQuMTQ1LjkyLjE3Mg== | MTUwMzE5NTgwMg==
Yoneticiye Bildir ! Alıntıyla Cevap Ver


rapsodirem demiş ki:
tombis demiş ki:
arkadaşlar tıp dil sınavına hangi tarihte geçilmişti hatırlayan varmı?ilk tıp dil sınavında başarılı olmuştum bu sınava yada sonbahar sınavına girebilirmiyim


2014 AĞUSTOS tarihi olması gerek

teşekkür ederim Wink
Kullanıcı profilini görÖzel mesaj gönder
Başa dön
Mesajları göster:    
Önceki başlık Önceki başlık
Yeni Başlık GönderCevap Gönder

Geçiş Yap:   

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

İletişim | Yasal Uyarı
DrTus.com © 2004 DrTus.com :: ilk ve tek tus portalı:: İletişim: [email protected]
Bu sitedeki dökümanlar ve yazılar, yazarlarına aittir. Sitedeki bilgiler izin alınmadan yayınlanamaz. Web Tasarım