Bu kategoride sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
Devlet Memurluğunda atama yerine hareket ve işe başlama süresi 657 sayılı kanunun 62. maddesinde belirlenmiştir. Bu maddede: “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.
( Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.”


Yani aynı ilçe veya il merkezine atanan kişiler ertesi gün başlar. Farklı ilçe veya ile atananlar 15 gün içinde başlar. Aynı ilin farklı ilçeleri arasında atamalarda da 15 gün süre vardır. Ancak bu kural değişti, alttaki paragrafı okuyun Bu atamalarda eğer devlet memuru iseniz çalıştığınız kurum adresi, eğer açıktan atama iseniz ikamet adresiniz geçerlidir.

Açıktan atanan kişilere yolluk ödenmez.

MADDE 89 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;”

bu son madde her şeyi karma karışık etti. Artık nereye yolluk ödenip nereye ödenmeyeceği belli değil arkadaşlar. "yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler" arasında yolluk ödenmiyor, diğerlerine ödeniyor. Bundan ne anlarsanız artık. Ben bir şey anlamadım
En son dr_demirci tarafından 13.08.2015 - 10:06:19 tarihinde düzenlendi, toplamda 7 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
benim şöyle bi durumum olmuştu.açıktan atamayla pratisyen olarak devlet hastanesine atandım.daha sonra tusla üniversite hastanesine geçtim.söylediğiniz gibi ayrıldığım kurum 'biz vermiyoruz,gideceğiniz yerden alacaksınız ' dedi.ve bahsi geçen kağıdı da geldi.üniversiteye başladım.ama 1 yıl içerisinde yolluklarınızı vericez dediler.ödenek için sıra bekliyomuşuz.ben bu süreç içerisinde istifa ettim.yani yolluğumu alamamış oldum.bu konuda yapabileceğim hiçbirşey yok mu.hak kaybedilmiş sayılmamalı bence.mutemete sordum istifa ettikten sonra bana ödeme yapacak mısınız diye.olabilir de olmayabilir de diye bi cevap verdi
Kullanıcı avatarı
monkeydluffy yazdı:benim şöyle bi durumum olmuştu.açıktan atamayla pratisyen olarak devlet hastanesine atandım.daha sonra tusla üniversite hastanesine geçtim.söylediğiniz gibi ayrıldığım kurum 'biz vermiyoruz,gideceğiniz yerden alacaksınız ' dedi.ve bahsi geçen kağıdı da geldi.üniversiteye başladım.ama 1 yıl içerisinde yolluklarınızı vericez dediler.ödenek için sıra bekliyomuşuz.ben bu süreç içerisinde istifa ettim.yani yolluğumu alamamış oldum.bu konuda yapabileceğim hiçbirşey yok mu.hak kaybedilmiş sayılmamalı bence.mutemete sordum istifa ettikten sonra bana ödeme yapacak mısınız diye.olabilir de olmayabilir de diye bi cevap verdi


o sizin kazanılmış hakkınız. peşini bırakmayın ödemek zorundalar
Kullanıcı avatarı
dr_demirci yazdı:yolluk alamamak TUS kazanan arkadaşların sık karşılaştığı bir problem. devlette çalışmakata olan herkes tus kazandığında ve tayin olduğunda yolluk alabilmektedir. üniversite ve eah farketmez. aslında yolluğu ayrıldığınız kurumun vermesi gerekir. ancak aklıevvel mutemet ve başhekimler bunu ödemek istemeyip size gittiğiniz yerden almanızı söylerler. bu duruma itiraz edebilirsiniz. eğer itiraz etmezseniz size verilecek nakil kağıdında mutlaka yolluk almadığınızın belirtilmesini isteyin. bu durumda gittiğiniz kurumdan yolluk ödenir.

görev yaptığınız ilçe-il merkezi haricinde bir yere atanırsanız yolluk alırsınız. yani aynı ilin farklı ilçeleri arasında bile yolluk alırsınız (merkez ilçeden merkez ilçeye tayin hariç). sadece aynı il merkezi veya aynı ilçeye atanan kişiler yolluk alamaz.

aynı şekilde görev yaptığınız il merkezi veya ilçe haricinde herhangi bir yere atandığınızda 15 gün mehil müddetiniz vardır. bu süre içinde maaşınızı alırsınız. ancak açıktan atama olan kişiler maaş alamaz onlar göreve başladıktan sonra maaş alabilir. mehil müddetini kullanmak zorunda değilsiniz. aynı ilçe veya aynı il merkezine atananlar mehil müddeti kullanamaz ertesi gün gidip görevlerine başlarlar.


faydalı bilgiler için çooook teşekkür :)
tabi 15 günlük mehil müddeti çalışanlar için tatil anlamına gelebilir :D
Kullanıcı avatarı
dr_demirci yazdı:yolluk alamamak TUS kazanan arkadaşların sık karşılaştığı bir problem. devlette çalışmakata olan herkes tus kazandığında ve tayin olduğunda yolluk alabilmektedir. üniversite ve eah farketmez. aslında yolluğu ayrıldığınız kurumun vermesi gerekir. ancak aklıevvel mutemet ve başhekimler bunu ödemek istemeyip size gittiğiniz yerden almanızı söylerler. bu duruma itiraz edebilirsiniz. eğer itiraz etmezseniz size verilecek nakil kağıdında mutlaka yolluk almadığınızın belirtilmesini isteyin. bu durumda gittiğiniz kurumdan yolluk ödenir.

görev yaptığınız ilçe-il merkezi haricinde bir yere atanırsanız yolluk alırsınız. yani aynı ilin farklı ilçeleri arasında bile yolluk alırsınız (merkez ilçeden merkez ilçeye tayin hariç). sadece aynı il merkezi veya aynı ilçeye atanan kişiler yolluk alamaz.

aynı şekilde görev yaptığınız il merkezi veya ilçe haricinde herhangi bir yere atandığınızda 15 gün mehil müddetiniz vardır. bu süre içinde maaşınızı alırsınız. ancak açıktan atama olan kişiler maaş alamaz onlar göreve başladıktan sonra maaş alabilir. mehil müddetini kullanmak zorunda değilsiniz. aynı ilçe veya aynı il merkezine atananlar mehil müddeti kullanamaz ertesi gün gidip görevlerine başlarlar.


herhangi bir yerde çalışmayanlar için de bu mehil müddet süresi geçerli midir?
Kullanıcı avatarı
hande_86 yazdı:
dr_demirci yazdı:yolluk alamamak TUS kazanan arkadaşların sık karşılaştığı bir problem. devlette çalışmakata olan herkes tus kazandığında ve tayin olduğunda yolluk alabilmektedir. üniversite ve eah farketmez. aslında yolluğu ayrıldığınız kurumun vermesi gerekir. ancak aklıevvel mutemet ve başhekimler bunu ödemek istemeyip size gittiğiniz yerden almanızı söylerler. bu duruma itiraz edebilirsiniz. eğer itiraz etmezseniz size verilecek nakil kağıdında mutlaka yolluk almadığınızın belirtilmesini isteyin. bu durumda gittiğiniz kurumdan yolluk ödenir.

görev yaptığınız ilçe-il merkezi haricinde bir yere atanırsanız yolluk alırsınız. yani aynı ilin farklı ilçeleri arasında bile yolluk alırsınız (merkez ilçeden merkez ilçeye tayin hariç). sadece aynı il merkezi veya aynı ilçeye atanan kişiler yolluk alamaz.

aynı şekilde görev yaptığınız il merkezi veya ilçe haricinde herhangi bir yere atandığınızda 15 gün mehil müddetiniz vardır. bu süre içinde maaşınızı alırsınız. ancak açıktan atama olan kişiler maaş alamaz onlar göreve başladıktan sonra maaş alabilir. mehil müddetini kullanmak zorunda değilsiniz. aynı ilçe veya aynı il merkezine atananlar mehil müddeti kullanamaz ertesi gün gidip görevlerine başlarlar.


herhangi bir yerde çalışmayanlar için de bu mehil müddet süresi geçerli midir?
Kullanıcı avatarı
15 günlük mehil süresi dediğiniz tam olarak nedir?mesela ayın 1 inde ayrılışımı yaptım çalıştığım devlet hastanesinden kazndığım yere aynı ayın 15 ine kdar bekelyebiliyor muyum ve bu süre zarfında ayrılışmdan ötürü vermem gerekn 15 günlük maaş+sabit döneri vermiyor muyum?olay bu mudur ben mi yanlış anladım
Kullanıcı avatarı
hocam peki ayın 20 sinde ayrılış yapıp diğer ayın birinde 10 gün sonra başlarsan 15 günlük maaşı iade mi ediyorsun?o durumda nasıl oluyor?ayrıca ünv hastaenesini kazanmakla eah kazanmada arada fark oluyo mu
Kullanıcı avatarı
çalışan kişiler üniversite veya eah kazandığında mehil müddeti kullansın veya kullanmasın maaş iadesi yapmaz. yasal süre içinde yeni yerinize başlayıp oradan devam edersiniz. ancak üniversitede sabit döner yok belki o sabit döneri iade ettirebilirler
Kullanıcı avatarı
devlet hastanesi acil de çalışıyorum şu an . üniversite dahiliye kazandım. 25 ağustos da ayrıldım diyelim 1 eylülde de üniversiteye tıp fak ne başladım.. ben maaşı eski çalıştığım yerden peşin aldığım için sağlık bakanlığından universiteye geçeceğim için şu an çalıştığım sağlık bakanlığına 10 günlük maaş + sabit döneri geri yatırcak mıyım??.. yoksa hiç geri ödeme yapmadan otomatik maaşım yeni başlayacağım olan universite tıp fak. den devam edecek mi??.. tam çözemedim bu konuyu da...??
Kullanıcı avatarı
norosirurjist yazdı:devlet hastanesi acil de çalışıyorum şu an . üniversite dahiliye kazandım. 25 ağustos da ayrıldım diyelim 1 eylülde de üniversiteye tıp fak ne başladım.. ben maaşı eski çalıştığım yerden peşin aldığım için sağlık bakanlığından universiteye geçeceğim için şu an çalıştığım sağlık bakanlığına 10 günlük maaş + sabit döneri geri yatırcak mıyım??.. yoksa hiç geri ödeme yapmadan otomatik maaşım yeni başlayacağım olan universite tıp fak. den devam edecek mi??.. tam çözemedim bu konuyu da...??Sabiti iade ettirmezler.Tecrübeyle sabittir.

Sen ayın 15 inde devlette çalışıyor görünmen sabiti almanın tek şartıdır.İsterse tüm ay raporlu geçir veya çalışma.Sabit senin.


Onu maaş olarak değil bonus olarak düşün.

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: bulldogg ve 1 misafir