Pratisyen Hekimlerin genel bilgi paylasim platformu...
Kullanıcı avatarı
#1079216 gönderen bataak1
12.12.2010 - 21:55:03
Sayfa sayısının az ve öz olması için bu başlığın açılmasını uygun gördüm.Çünkü sayfa sayısı arttığında buradaki bilgiler görülmeyebilir.Teşekkür ederim.UYARILAR: 2010
1) Ağrı kesici yazdıgınız bütün recetelere bi mide koruyucu eklemeyi unutmayın.
2) Özellikle çok sayıda iye reçetesine siprofloksain verilmiş. ki sipro ya direnç çok fazla. Akut bronşitlerin çoğu viraldir antibiyotiğe gerek yoktur(ateş yoksa) ,diarede aneorob ajan verilmesi anlamsızdır (etken viraldir),vertigolu hastaların çoğunda kbb ve nöroloji konsültasyonu gereklidir(mr gerekebilir), antienflamatuar etkileri analjezik etkilerinden güçlü ilçaların pek kullanılmamasına anlam veremedim (tenoxicam gibi) depresyon ve anksiyete bozukluklarında eğer ki hasta kontrolunu yeterli seviyede yapamayacak ya da hasta uyumunda problem olacağına inanıyorsanız psikiyatri konsültasyonu elzemdir. otit media 2 li antibiotik kullanılması, h pylori eradikasyonunda gastroskopi yapılması yani ne biliim...
Hamileliğin biliyorsunuz; kategorileri var. A kategorisi, araştırmalarda fetüse zararım olmadığı kesin gösterilmiş; gebede en güvenilir: fe sülfat. folik asit, multivitaminler, levotiroksi... b kategorisi de fetotoksik etkinin doğrulanmadığı,yetersiz klinik deneyimleer.. gerekliyse kull.: penisilin, sefalosporinler, parasetamol (kafeinsiz._minoset...gibi.), sentetik pen (ampisilin,amoksisilin/klav.), magnezyum, NPH, lente, regüler insülinler, eritromisin..., x kategorisi,hiç kullanılmaz.: a vitamini, iyot, statinler (antikolesterol), östrojenli ilaçlar..., canlı aşılar...Tabii bu ilaçların trimestra göre kullanımları farklı kategoriye gidebilir. Önerim: atb olarak, pen trvlerini, vit olarak, pronatalleri, mide problemi varsa gaviscon süsp, geçmezse, famotidini, ağrı kesici olarak sadece parasetamıolü... Kullanabiliriz. antihistaminikleri bilmiyorum.
3) Kinolon direnci diye bişey okumadım vankomisin rezistans staph bile üredi ama kinolon dirençli İYE etkeni bilmiyorum(belki enterokok o da sık etken değil enterobasil demedim aman yanlış olmasın)
viral kökenli olsa da özellikle ülkemizde bakteryel komponent kısa sürede eklendiği için tonsillofarenjitte antibyotiğin yeri vardır. öle tıp derslerinde yazan cicili notlar sağlık ocağında işe yaramıyor.
4) Doğuda hayvancılığın ön planda olduğu bölgelerde BRUSELLOZ HEP AKLINIZDA OLSUN..... aglutinasyon testleri epey yaygınlaştı ama lam aglutinasyonları revaçta... Lütfen TÜP aglutinasyonu olanları tercih edin... bruselloz oldukça sık vede çok farklı prezentasyonlarla karşımıza çıkabiliyor..En çok gördüğüm lumbalji tek taraflı sacrokoksigeal eklem ağrısı ve tabiki bunlar kardiolojik yakınmalardı.
5) Periferdeyseniz bence gelen çocuklara anemi tedavisi başlarsanız iyi olur.
6) Penisilin allerjisi olan hastaya aminopenisilin (amoksisilin) içeren augmentin (amoklavin, biomenti klamoks vs vs) ve %10 çapraz reaksiyon ile anafilaksi ortaya çıkarma riski olan sefalosporin türevleri (sef, forsef, unacefin, novosef, rocephine vs) verilmez!!!
böyle bir hata sonucu hasta zarar görürse doktorun yaşayacağı vicdan azabını ve alacağı cezaları düşünmek istemiyorum.
7) İnternlükte acil stajında bi gebe gelmişti.
Hiperemezis gravidarumu varmış devlet hastanesinde metpamid yapılmış, kadında akatizi gelişmişti, ayakları durmuyodu. Bizde tintinalliden bakıp dramamine vermiştik. Dramatik düzelme olmuştu. Ama şimdi çalıştığım hastanede 12 yıllık acil doktoru metpamide karşı böyle bişey geliştiğini görmedim diyor. Bence dramamine en iyisi yine de...
oral tedavilerde
3.gün ve 1hafta sonra çağır gör-sorgula.
ım tedavilerde
3 gün sonra çağır gör sorgula
9) her tedavide tedaviden 1 gün-3 gün ve ilaç bitiminde çağıran doktorlar da var.
Kural olarak ilacın etki süresi bilinerek o süre zarfında takibe çağırmak gerekir
çoğu hekimden duyduğuma göre ilaç bitince gel deniliyor.
Kısacası hekimin seçimine göre değişebiliyor
hastaya özellikle 3 günden önce gelmemesi gerektiğini ilacın etkisinin 3 günden önce başlamayacağı söylenmeli
10) Çocuk solunum sıkıntsı var. (hırıltılı soluyor)
Kbb ye bak, ac dinle, satürasyon bak,
*ronküs+ veya satürasyon düşükse ventolin nebül 0,15 mg/kg üzerni SF ile 3 cc ye tamamla ve 20 dakik arayla 3x 1 ver
Stürasyon düzelir ve ronküs kaybolursa ventolin inhaler ve optichamber reçetesi yaz (inhaleri optichamber maskesne bir defa sıkıp ağız ve burnunu iyice kavrayacak şeklde 20 sn boyunca bekletsin. Bunu aralarda 1-2 dakika dinlenmek koşuluyla 3 defa yapacak) bu 3lüyü önce 6 saatte bir ilerii günlerde daha az sıklıkta yapacak.
*durum çok kötü dğilse ventolin şrp 6x1
Solunum sıkıntısında ventolin hiçbir işe yaramaz yalnızca astımda fayda sağlar... prednol 20 mg amp den şaşma
11) Çocukta nöbet
Oksijen tak,damar yolu aç ve kanları gönder
*dormicum 0,1 mg/kg dan üzerini SF ile 5 cc ye tamamlyıp IVP ver Travmalı çocuğa ilk müdahaleni yap ve hastaneye film çektirmesi için sevk et
12) üsye+ishali olan çocuğa augmentin başlanmaz. augmentin ishali arttırır.
13) arkadaşlar çocukta üst solunum yolu enfeksiyonları için YALE skorlamasını kullanın, çok işe yarıyor.
Ayrıca çocukta viral enfeksiyonlarda ateşin 5 gün-ishalin 7 gün-öksürüğün 30 gün sürdüğünü unutmayın-hasta yakınları bunları sürekli sorarlar size
14) İlaçlar en fazla kaç kutu yazılır:
ANEMİ İLAÇLARI
SOLÜSYONLAR 2X1’den, Yanına 1 aylık tedavi yazarak, 6 kutu yazılabilir
TABLETLER 2x1’den, Yanına 1 aylık tedavi yazarak, 2 kutu yazılabilir
ŞURUPLAR 2X1’den, Yanına 1 aylık tedavi yazarak, 6 kutu yazılabilir
POMATLAR 2x1’den, Yanına 1 aylık tedavi yazarak, 2 kutu yazılabilir
ANTİASİT ŞURUPLAR 4x2’den, Yanına 1 aylık tedavi yazarak, 6 kutu yazılabilir
ANTİ-REFLÜ TABLETLERİ 1x1’den, Yanına 1 aylık tedavi yazarak, 2 kutu yazılabilir
RAPORLU İLAÇLAR 3 aylık olacak şekilde kaç kutu gerekiyorsa o kadar yazılır
DİĞER TÜM İLAÇLAR sadece 1 kutu yazılır
15) Antiasitler ve multivitaminler çok sık reçete ediliyor. İlaç etkileşimi nedeniyle Antibiyotik başladığım hastaya anti asitleri ya da multivitaminleri antibiyotiğini aldıktan 4 saat sonra kullanmasını söylerim
16) Raporlu ilaçlar 3 aylık olarak reçete ediliyor. Bunu kutuda ki ilaç sayısı ve ilaç pozolojisine göre siz hesap edeceksiniz.
17) Ateşli havale: Ateşli havale araştırmak gerektirmez. Ancak hastada ek nörolojik bulgular varsa araştırma gereklidir. Ateşli havalede hastanın yaşı 1 yaş altında ise mutlak LP endikasyonu vardır. 1–1,5 yaş arası hekim deneyimine güveniyorsa LP gerekmeyebilir. Ateşli havale ile gelen çocukta havale devam ediyorsa Diazem ampul (Kilosu–2 disyem şeklinde enjentöre çekilip rektal uygulanabilir. Örn. 15 kiloluk çocukta 13 disyem (1,3 cc) maksimum verilecek doz 1 ampuldür.) Havalesi durduysa veya durduktan sonra gelmişse ateş 38–38,5 üzerine çıktığında havalesi olmasa bile proflaktik olarak yapılır. 12’şer saat ara ile 4 defa yapılabilir. 7–8 saatlik gözlem sonrası ateşi düşmüşse tedaviyi evde nasıl uygulanabileceği anlatılarak hasta taburcu edilebilir.
1 Öksürükle, solunum problemi ile gelen hastada dikkat edilecek noktalar: Hastanın yaşına göre taşipneik, siyanotik, burun kanadı solunumu, interkostal çekilme, beslenemiyorsa (tüm bu bulgulardan herhangi biri) yatış için sevk gerekliliğini gösterir. Hastanın yaşı bir yaşından küçükse hele hele 6 aylıktan küçük çocukları çocuk hastalıkları uzmanına yönlendiriniz. Evde tedavi edilebilecek alt solunum yolu infeksiyonlu çocukların ebeveynlerine solunum sıkıntısı belirtileri anlatılmalı, belirtilerden herhangi biri olduğunda mutlaka kontrole gelmeleri tembih edilmelidir. Herhangi problemi olmasalar dahi 2–3 gün sonra kontrole çağrılmalıdır.
19) Ateş: Ateşle gelen her çocuğa fontanel açıksa fontanel kabarıklığını, kapalı ise en sertliğini muayenenin bir parçası olarak görünüz. 1 yaşından küçük çocuklarda ateş odağı bulamıyorsanız çocuk hastalıkları uzmanına sevk ediniz.
20) Sık infeksiyon (yılda sekiz ve daha fazla ÜSYE veya yılda 2 veya daha fazla ASYE, infeksiyon hastalıklarında tedaviye cevapsızlık, hayatı boyunca 2 veya daha fazla osteomyelit/menenjit, 1 yaşından küçük çocuklarda lenfosit sayısı <3000 ise immün yetmezlik açısından çocuk hastalıkları uzmanına sevk ediniz.
21) Diyabetik ketooasidoz: Mutlak hastane ortamında tedavi edilmelidir. Hastaya yapacağınız en büyük iyilik 20 cc/kg’dan SF 1 saatte gidecek şekilde damar yolunu açıp en yakın çocuk hastalıkları uzmanına yönlendiriniz. Kesinlikle insülin yapmayınız (beyin ödemine sebep olur).
22) Dehidratasyonu olan, beslenmesinin iyi olmadığını düşündüğünüz hastalar, 6 aylıktan küçük ebebkler, viral infeksiyonlara sahip çocuklarda parasetamol dışı antipiretik kullanmamaya çalışınız.
23) Bir kez bile kültürü yapılarak ispatlanmış idrar yolu infeksiyonu geçiren çocuklar altta yatan patolojiyi araştırmak üzere çocuk hastalıkları uzmanına sevk edilmelidir.
24) Muayene edilen hastaların annelerinin en iyi gözlemci olduğu bilinmelidir. Anne “çocuğumda farklı bir durum var” diyorsa, vardır.
25) Hangi sebeple gelirse gelsin hastaların beslenme durumu sorgulanmalıdır. Oral alımı olmayan hastalar mutlaka gözlem altına alınmalıdır.
26) Maueyene ettiğiniz hastalarda içinize sinmeyen bir bulgu ya da herhangi bir durum varsa, işin içinden çıkamıyorsanız mutlaka çocuk hastalıkları uzmanına sevk ediniz. Bir şey olmaz deyip geçiştirmeyiniz.
27) Gaviscon şurup S.4x2 yazınca ve (1aylık doz) yazınca D6B ödüyor.
Protonex 40 mg 28 tb S.1x1 (1 aylık doz) yazınca D2B ödüyor.
Reçetedeki her ilaç grubu için bir tanı yazman lazım.
2 Gebede yazılabilenler:
I) Folic plus DIB S:3x1 (Gebede ilk 12 hafta)
II) Elevit pronatal DIB S:1x1 (12-24. hafta)
III)Ferplex fol sol. DVIB S:2x1(1 aylık doz)
IV) Magnesium Diasporac DIB S:1x1
V) Gynoferrosanol kapsül DIB S.2x1 (Aç)
VI) Monurol Şase DIB S:1x1 (Aç) (gebede İYE için fosfomisin içerir)
VII) Tamol tb DIB S:1x1 Ağrılar için ama baş ağrısı olan gebeye TA bakamyı unutma...
VIII) Gaviscon süspansiyon DIB S:4x1
IX) Rennie çiğneme tb DIB S:1x1
Gaviscon ve Rennie gebelikte reflü, gastrit, regurgitasyon, retrosternal yanmada endike.
29) Gebede yaz:
1- elevit tb dıb s:1*1 tok
2- gynoferrosanol kaps dıb s:1*1 tok
3- dramamine tb dıb(kusma varsa) s:3*1 tok
4- gaviscon şrp dıb(reflü ya da gastrit belirtileri varsa) s:4*1 tok( 4*2 den 3 kutu ödeniyor)
5- magnesium diasporal saşe dıb(kemik ağrıları için) s:1*1 tok
30) Gebede:
Örnek1: iye de
monural saşe (gebelik katogorisi B)
Örnek2: gastrit te
renni duo süspansiyon
Örnek3: agrı kesici olarak
parasetamol.. (parol/ minoset)
Örnek4: antibiyotik te
ampisilin..
Örnek5:kusma da
dramamin tb..
Her gebeye folik asit demir preperatı baslayın
elevit pronatal, megadyn pronatal...
Gebede penisilin ve türevleri tercih edilir. Ama ampisilin en güzel tercih bence.
Gebede iye de de ampisilin(alfasilin, ampisina) 3*1 tercihi güzel veya amoksisilin olabilir.
İdrar yolu antiseptigi verirsin pyeloseptyl tb 4*1
yatak istirahatı ve bol sıvı alımı.
metpamidin damla formu yok biliyorum.
31) Antibiyotiklerin dozu hesaplanırken gün başına; diğer ilaçların dozu öğün başınadır.
32) 1 cc=çay kaşığı
Yarım ölçek=1 tatlı kaşığı
1 ölçek=1 yemek kaşığı
En son bataak1 tarafından 12.12.2010 - 22:37:20 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
#1079219 gönderen bataak1
12.12.2010 - 21:56:43
AFT (ORAL)
Örnek1:
1) piraldyne oral solüsyon 3*1 (yemekten sonra) yarım saat yeme-içme yasak
Örnek2:
1.kenacort-A orabase pomad 1x1 yatmadan önce
2.gargarex oral sprey 2x5 (yarım saat yeme-içme yasak)
Örnek3:
1) mikostatin 4*1 damla
2) karbonatlı su ile ağız bakımı 4*1

AKNE VULGARİS
Örnek1:
1) clamine-t losyon 2*1
2) acnelyse krem 1*1 (2-3 ay devam et)
3) tetradoks kps 100 mg 1*1
Örnek2:
1) tetra 500mg tb (12 yaş üzeri olmalı) 2*1
2) imex krem 2*1
3) acnelyse krem 1*1
(geceleri sürülmeli) (2–3 ay devam et)
4) cleosin-t sol. 2*1
Örnek3:
1) imex krem geceleri
2) benzamycin jel
3) tetradox ya da tetra 500mg
Örnek4:
1) aknilox jel %4 2x1, belirgin iyileşme görüldükten sonra aknilox jel %2 2x1
2) imex merhem 1-2x1 ile kombine edilebilir,
imex sabun ile de destek tedavi verilebilir. (ödenmiyor)
Örnek5:
1. sebamed sabun
2. nadixa krem 2*1(kinolon içeriyor; geri dönüşler harika)
3. tetrasiklin başlamak kliniğe göre.
Örnek6:
I.tetradoks tb 2x1
II.clamine-t losyon 2x1 / nadixa krem 2x1 8hf tdv (14 yaş üstü)
III.acnelyse krem haricen 2x1 (geceleri sürülecek)
IV.imex krem haricen 2x1

ALLERJİ (çocuk)
Yaklaşım:
—Antihistaminik:
+Avil (1 mg/ kg)
—Deksametazon:
+Dekort (1,5 mg/ kg)
—Mide koruyucu:
+Antepsin
*tablo ağırsa Avil+dekort im yap(avil 1 mg/kg, prednol 1mg/kg)
*atarax 1mg/kg
*alerset şrp 1*1
*ovadryl losyon1*1
Larenks Ödemi Gelişirse:
1- hava yolu açık tutulur.
2- İlaç tedavisi
*Adrenalin karışım (1/2’lik adrenalin karışım serum fizyolojik ile 5 cc’ye tamamlanıp 0,1 cc/kg yapılır. Gerekirse 5 dakikada bir tekrarlanır) maksimum 1 cc.
*Deksametazon 0.15–0,3 mg/kg/doz (Dekort® amp 8mg/2ml)
Örnek1:
1. xyzal tb 1x1 sabah
2. atarax tb 1x1 akşam
3. kalmosan losyon 2x1 haricen
4. uygun bir yeni antibiyotik (Rovamycine 3.M.U 14 tb 2x1 olabilir)

ALLERJİK DÖKÜNTÜ
Örnek1: çoculklarda
1) ovadril losyon 2*1
2) zyrtec damla (6ay-2yaş)
zyrtec susp (2yaş üstü)

ALOPESİ
Örnek1:
1.Supradyn drj 1x1
2.Nizoral şampuan (2–3 hft) (hft 2 kez)
3.Aerius / Atarax tb 1x1

ANAL FİSSÜR
Yaklaşım:
1- Laksatif: (Tedavinin esası neden olan kabızlığın ortadan kaldırılmasıdır.)
*Laktuloz süsp: bebeklerde 3x2–3 ml, >6 ay 3x5 ml, >3 yaş 3x5–10 ml başlanır. Gayta kıvamına göre doz ayarlanması yapılır. (Ölçeklerin 15 ml olduğu unutulmamalıdır) (Duphalac®, Osmolac®, X-M süsp) (2*1)
*Kabızlık yapan yiyeceklerden uzak durulmalı, gerekirse yemeklere yaşına göre 1–2 kaşık zeytinyağı eklenir.
2- Lokal anestezik:
Lidokain pomad (Anestol/ lokalen ® pomad) 3x1 haricen.
+ovadril losyon s:2*1
3- Epitelizan:
Hametan/ Bepanthene pomad 2*1
3- Ayrıca günde en az yarım saat sıcak su oturma banyosu.
Örnek1:
1) Madecassol pomad haricen 2*1
2) anestol pomad haricen 2*1
3) rivanol toz 2*1


ANKSİYETE - DEPRESYON
Laroxyl 50mg 1*1 ya da Deprenil tb 2*1

APSE DENTAL (ÇOCUK VEYA ERİŞKİN)
1*antibiyotik
2*ağrı kesici
3*kloroben gargara

ARTRİT
Örnek1:
1) Aksef 500 mg tb 2x1
2) Tadolak tb 2x1
3) Fastjel Haricen 3*1
Örnek2:
1- Endol

ASTIM
Yaklaşım: Atakta
==1 dsm/kg dan ventolin nbl başlanır. Bunu 15 dk ara ile 3 kez tekrarlayabilirsin. Ventolinini nbl e koyarken sf yada distile su ile 2,5 cc e tamamlayarak koyulmalı.
==Prednol 1mg/kg/doz (po, iv, im) yada
Dekort 0.12 mg/kg/doz (po, iv, im) yaptır.
==Çok şiddetli ise 1cc adrenalin sf ile 10 cc e tamamla bundan 2-3 cc i nbl e koy ver.
Örnek1:
1) Xyzal 5 mg tb S:1*1
2) Flixonase nasal sprey S: 1*2 puff
3) Seretide diskus 100mg / 250mg / 500mg S: (>12 yaş 2*100mg) (4–12 yaş 1*100mg)

ASYE
Yaklaşım: çocukta
= Atipik pnomoni: (hafif kuru öksürük+, ateş-, dinleme bulgusu-, paag bulgu-)
++Klacid süsp S: 2*.. 15 mg/kg/gün
=Tipik pnomoni: ( öksürük+, ateş+, yeşilimsi balgam+, göğüs ağrısı+, paag bulgu+)
A) Antibiyotik:
1) Seftriakson:
İecef/ rocephin/ novocef 500mg-1 gr flk 3-5 mg/kg/gün S: 1-2*1 (im)
Hastanede isen iv S: 2*1
2) Ampisilin-sülbaktan: (hastanede isen ver)
Duocid/ Combicid 500mg-1 gr flk 150 mg/kg/gün S: 3*1 (im)
(SAM grubunun oral yararlanımı kötü)
B) Mukolitik:
++NAC / Asist / muconex eff tb 3*1-1/2
++ Asist / muconex süsp 3*1-1/2
C) Her şrp sonrası sırta perküsyon uygula
Örnek1: (özellıkle koah+enfeksiyon)
1- avelox / pitoxil 400mg tb 1*1
2- asıst plus şase 3*1
3- termalgine plus 3*1

ASYE - ÜSYE ÇOCUKTA
Örnek1:
1. largopen-croxilex süsp.
2. iburamin cold süsp / peditus şurup
3. muconex süsp / levopront süsp.
4. polivit şurup
5. sefiyol sprey 3x1 (deniz suyu-ödenmiyor ama özellikle gebe-emziren ve bebişlerde iyi bir alternatif, fiyatı 6,05 tl)
Örnek2: 12 y üzeri
++Spectracef tb 2*1 (ağırsa 2*2)

ATEŞ Çocukta (Ağrıda da kullanılır)
Yaklaşım:
Öğün başına 10 mg/kg/dozdan verilir. Öğün sayısı 3 den 6 a kadar artırılabilir. Genelde calpol ile pedifen dönüşümlü kullanılmalır.
1 ölçek 5 cc dir.
İBUPROFEN:
Günlük 40 mg/ kg aşma, ayrıca her bir dozun etkisi 6–8 saat sürer, fazla doz vermek bu etki süresini arttırmaz.
++Balafen pediatrik şrp (100 mg / 5 ml)
++Pedifen şrp (100 mg / 5 ml)
PARASETAMOL:
++Calpol (120 mg / 5 ml)
++Paranox sup. (fitil) (ateş nöbeti önleyici)

+Acile yüksek ateşle gelirse;
1) Novalgin (15 yaş üstü) İV 2- 5 ml S.1*1
Bebekler 5- 8 kg 0,1 - 0,2 ml İM
Çocuklar 9–15 kg 0,2 - 0,5 ml İm ve ya İV
Çocuklar 16–23 kg 0,3 - 0,8 m İm ve ya i.v
Çocuklar 24–30 kg 0,4 - 1 ml i.m ve ya i.v
Çocuklar 31–45 kg 0,5 - 1,5 ml i.m ve ya i.v
Çocuklar 46–53 kg 0,8 - 1,8 ml i.m ve ya i.v
2) SF


BAŞ AĞRISI
Yaklaşım1: acil
++Buscopan amp. 2 adet. Ringer içine xefo iv puşe.
++İşe yaramazsa aldolan amp. İm
++oda olmazsa fizositigmin iv yavaş infüzyon
yanlız nabız kontrolü için moniterize edin.[/b]

BAŞ DÖNMESİ (kulak çınlaması)
Etyoloji: anemi, kbb, post fossa tm, hipotansiyon
Örnek1: acil
1) dramamine/ nootropil amp
Örnek2:
++vasoserc / betaserc 8mg tb 2x1 yemeklerle birlikte (gerekirse 16mg forte tb yine 2x1)


BENİGN PROSTAT HİPERTROFİSİ
Yaklaşım:
ALFA BLOKER
+Cardura tb 2x1
+Flomax mr tb 1x1
+Doxacor tb. 1/2*1 ya da 1*1 (2 hft)
5 ALFA REDÜK. İNH
+Prostagood tb 2x1
+Avodart tb 1x1

BİT (Pedikülozis)
+Kwellada şampuan (1hafta ara ile 1er kez)
(Kuru saça sürülür 10 dk sonra yıkanır.)
+Saç-Bi-Toks emül. (1hafta ara ile 1er kez)


BLEFARİT (göz kapak iltihabı)
Örnek1:
I.Suprenil oftalmik solüsyon 4x1 damla (antibakteriyel+Kortikosteroid)
II.Gentagut göz damlası 4x2
III.Fucithalmic pomad 1x1 (yatarken)
IV.Genteal 4x1 damla (suni gözyaşı)
V.Eye-visol göz damlası 3X2
Örnek2:
1) Blephamide oph. susp. S: 4*1 damla
2) Fucithalmic pomad S:1*1 (yatarken)
3) Tears naturale free call S:4*1 damla her göze (suni gözyaşı) (ödenmiyor, uzman kaşesi lazım)

BOĞMACA
Yaklaşım1:
1-Antibiyotik tedavi:
* Eritromisin 100–200 mg/5 ml. 40–60 mg/kg/gün 3–4 dozda (Erytrocin) 10–14 gün.
* Azitromisin 200 mg/5 ml 15mg/kg/gün tek dozda 3 gün (Zitromax®, Azitro®) 3 gün.
2-Oksijen tedavisi.
3-Sekonder infeksiyon varsa tedavi edilir.
4-Antitussif tedavi

BÖCEK SOKMASI
ACİL TEDAVİ:
1.) Avil amp. (2 ml) 6 ay - 3 yaş çocuk i.m olarak 0,4- 1 ml yavaş verilir
4 – 12 yaş 0,8- 2 ml İ.V
2.) Yarada iğne varsa bistüri ile çıkar sabunlu su ile yarayı temizle
3.) Tetanoz profilaksisi
4.) 1 saat kadar monitorize et
5.) SF
6.) Anaflaksi tdv:
a.Pulmikort nebul
b.Difenhidramin ampul ( Allenik amp)
Örnek1:
—Anestol / Ksilidin jel (lidokain)S:haricen 2*1
—Difestol / Avil jel S:haricen

BRONŞİT AKUT
Yaklaşım:
ANTİBİYOTİK:
+Lebel 500 tb 2x1
+Moxitec 400 tb 1x1 (erişkinlerde) (1 hft)
+Aksef 500 tb 2x1 (13 y üzeri) (1 hft)
(ağırsa) Sefazol 1gr amp DXIVB(14) 2x1 im
EKSPEKTORAN:
+bricanyl şurup 2*2 / ventolin 4mg tb 3x1
+nac 600 eff tb 1x1
+ambrol süsp 3*1
+etol fort tb 3*1
Nemli, soğuk, sigara dumanı olan ortamdan uzak durmalı.
Örnek1: erişkin
1)claricide 500 2 kutu 2*1
2)prednol 40 flakon 3 kutu günaşırı IM
3)bricanyl şurup 3*1
4)minoset plus tb 3*1
Örnek2:
1) eritro 500 mg tb 4*1
2) asist şrp 3*1
3) fortine tb 3*1
Örnek 3: (3 yaş için)
1. Cefozin 250 mg flk DXB(on) s:2x1 im
2. Asist ped süsp s:3x1
3. Calpol süsp s:3x1
Örnek4: çocuk
1) deklarit 125mg veya 250mg süsp. 2*1 (yaşa kiloya bağlı)
2) muconeks şrp 2*1
3) ibufen şrp 3*1
4) gerekirse sıkışıksa bricanyl şrp 3*1
Örnek5: (çocuk)
1*Cefozin 250mg flk 2x1 im 10 tane
2*Asist pediatrik süsp
3*calpol
Örnek6: bakteryel
1-) Lebel tb S:1*1
2-) Minoset plus tb S:3*1
3-) Asist plus şase S:3*1


BRONŞİOLİT (20 kg çocuk için)
Yaklaşım: akut
--IV sıvı tedavisi.
---Oksijen tedavisi
----Antipiretik:
+Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
+İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
Hastada ikincil bakteryel infeksiyon düşünülüyorsa antibiyotik başlanır.
*Ampisilin-Sulbaktam: 50–100 mg/kg/gün 3 dozda. IV. 250–500-1gr flk (Duocid®)
*Seftriakson flk IV 50–100 mg/kg/gün 2 dozda. 500mg–1 gr flk (Rocephin®)
Örnek1:
1-bricanyl susp s:3x1
2-macrol susp 2x1
3-dolven susp 4x1

BURUN KANAMASI
(kanama hastalığı yoksa)
Örnek1: acil
++Elle 5 dk süre ile baskı uygula kanama durmazsa tampon koy. Tampon akordeon şeklinde arkaya doğru atılır. Her iki deliğe de tampon konur tampon 1–2 gün kalabilir.
Tampona FURACİN POMAD sürülebilir.
++Sistemik antibiyotik verilir: Bioment 1 gr 14 tb 2x1 tok
Örnek2:
+Burnil 3x1
+Adrenalin/transamin li tampon

BRUCELLOZİS
Taze peynir ya da pastörize edilmemiş süt ile öyküsü olan, Titreme, Terleme li ateşi olan, kültürde 7 günde üreyen G(-) kokobasil
—RİF CAP 300 mg 2x1
—TETRADOKS 100 mg 2x1
tdv süresi 1,5 ay
YAKLAŞIM: çocuk
<9>9 yaş 6 haftalık tedavi
doksisiklin (monodoks ® kaps 100 mg) 5 mg/kg/gün 2 dd oral
Rifampin 15–20 mg/kg/gün 2 dd oral
veya doksisiklin 5 mg/kg/gün 2 dd
Gentamisin (Genta® amp 20 mg-40mg-80mg-120mg–160 mgX1 amp) 5 7 mg/kg/gün 2 dd IV
veya doksisiklin 5 mg/kg/gün 2 dd PO
Streptomisin 20 mg/kg/gün 2 dd IM

BULANTI - KUSMA
Örnek1:
+emedur 3*1
Örnek2:
+ametik damla

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
*Demir tedavisi verilirken altta yatan patolojilere dikkat edilmelidir. (Talasemi vb)
YAKLAŞIM: çocukta (en az 3 ay ver)
==Profilaksi: 1–3 mg/kg/gün proflaksi dozu
- Küçük çocuklarda 1 kg a 1 damla
(Miad dogumda 4. aydan itibaren 1mg/kg/gün) (Dusuk dogum agirliklida 2. aydan itibaren 2 mg/kg/gün)
- Daha büyük çocuklarda 2-4 mg/kg/gün
==Tedavi: 4–6 mg/kg/gün tedavi dozu
Demir preparatları: (yemekten sonra)
--Ferro sanol damla S: 3*10 dml, 30 ml şişe
--Ferro sanol-B şurup=5 ml=120mg=1 ölçek, 150ml şişe (+vit-B) S:1 yaş altı 1*1/2
S:1-2 yaş 1*1 S:2-6 yaş 2*1 S:6 yaş üstü 3*1
--Ferro sanol duodenal kpsl=567 mg, 20 kpsl
S: 6 yaş üstü 1*1
--Ferro sanol drj=225 mg 50 drj.lik kutu
S: 12 yaş üstü 1-2*1
--Ferrum hausman damla 30 ml şişe
S:1 yaş altı 2*5den 2*10 çıkar S:1-12 yaş 2*20
--Ferrum hausmann şurup=5 ml=50 mg, 150 ml şişe S:6yaş altı 2*1 S: 6 yaş üstü 3*1
--Ferrum süsp=1 ölçek=50 mg (Emilimi daha azdır, ancak daha iyi tolere edilir) (Ferrasanol irritasyon yapabilir ancak emilimi iyidir)
--Ferrum hausmann fort tb=100mg 30 tb
(+folik asit) S: 1*1
--Ferplex oral sol=40mg=15ml S: 2*1
--Ferplex fol oral sol=40mg=15ml (+folik asit), 10 flakon içerir (çocukta 1,5 ml/kg S:2*..) S:1*1


DERMATİT
Örnek1: (alerjik dermatit)
1-xyzal tb 1*1
2-avil krem 2*1
3-dermovate krem 2*1(uzun süre kullanma)
Örnek2: (seboreik dermatitte yaklaşım)
1. Topikal steroid
2. Topikal çinko oksit
3. Antiseboreik şampuan (ketokonazol vs)
Örnek3: (enfekte dermatit)
1- rif amp DIIIB 1*1
2- aureus şrp 2x1
3- betnovate c krem 3*1 sonra 1*1


DİSMENORE
Dismenorede hep analjezik başlanıyor bu konuda ülkemizde duayen sayılan bi kadın doğumcu profun tavsiyesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Analjezikler kanama miktarını azaltıp sonraki mens dönemlerinin daha ağrılı olmasına sebep oluyor ama
+Magnesium Diasporal saşe mensden 2 gün önce başlayıp mens boyunca da 2*1 kullanılırsa çok büyük oranda rahatlama sağlıyor tavsiye ederim.

DM
ANTİDİYABETİK:
—Glukobay 50/100 mg tb 3*50  3*100
—Glukophage 1000–850–500 mg tb
2x500  3x500 / 2*850
—Diamicron MR 30 tb 1*1 1x2 / 1x3 / 1x4 (kahvaltıda yemeklerle beraber)
TATLANDIRICI:
+Canderel tb 10x2
+Aspartil tb


DOĞUM KONTROL
Örnek1:
1) yüksek doz östrojen (aşırı mide bulantısı kusma yapar)
2) yüzpe: östrogen+levonorgestrel ( yani preven. Bu da bulantı kusma çok yapar)
3) sadece levonorgestrel ( nor-levo: yan etkisi diğerlerine nazaran çok azdır)
4) koitusu takiben 7 gün içinde bakırlı ria takılması ki en etkili yöntemdir.
5) acil kontrasepsiyon amaçlı danazol (androjenik yan etkileri çoktur)
6) mifepriston ki bunun da yan etkileri azdır.
En etkili bakırlı ria olmakla beraber, preven'in başarısızlık oranı nor-levo ya kıyasla 3 kat fazladır...
Örnek2:
Eğer bir arkadaşınız size korunmadan ilişkiye girdiğini söylediğinde ve de " başımız belaya girmesin bi ilaç yok mu" dediğinde:
++Norlevo tb 1*2 (12 saat içinde)
al bişeycik olmaz demenizi tavsiye ediyorum. Tabi bir de karşınızdaki arkadaşınız çok telaşlı ve korkmuş ise ona bu ilaçları kız arkadaşının içeceğini de hatırlatın bence

EGZEMA
Yaklaşım:
=EPİTELİZAN/ SKATRİZAN:
++Hametan pomad 2*1
++Bepanthene pomad 2*1
=STEROİDLİ KREM
(üsttekilere yanıt alınmazsa yazılmalı) (en fazla 5 gün kullanacak)
++Hipokort krem 2*1
++Elocon krem 1*1
=ÜRE POMADLARI:
++Excipial lipo 2*1
++Nutraplus losyon 2*1
++Ürederm lipo 2*1
++Ürederm 2*1
++Ureacort krem 2*1 (+steroid)
=ANTİHİSTAMİNİK:
++Atarax tb 1*1
++xyzal tb 1*1
=SF ile cilt temizliği
Örnek1:
1) Elocon krem/pomad/losyon S:1*1
2) Xyzal 5 mg tb S:1*1
3) %2 Eau borique sol 500 cc no:1 S:3*30 dk (sulantılı lezyonsa)
4) Excipial lipo emülsiyon S:2*1
Örnek2:
1-Hipokort pomad 2*1...
2-excipial lipo 3*1...
3-atarax tbl1*1...
yanlız hipokort steroid oldugu için uzun süre kullanımda ciltte atrofi yapabilir uzun süre kullanılmayacak
Örnek3:
1.elocon pomad 1x1 akşam haricen
2.atarax tb 1x1 tok akşam

EGZEMA HERPETİKUM
Ağır klinik mevcuttur.
Yanık gibi tedavi edilir.


ENÜREZİS NOKTURNA
Yaklaşım:
1- Neden araştırılmalıdır. (İYE, vesikoüreteral reflü, DM, Diabetes insipidus vb organik nedenler dışlanmalıdır)
1- Psikolojik tedavi.
2- Geceleri az sıvı tüketimi, gece belli saatte kalkıp tuvalete gitme eğitimi verilir. Yatmaya yakın sıvı almasın ve wc ye gitsin
3- Güneş - yağmur çizelgesi: 1 aylık çizelge hazırlanır. Islatmadığı günlere güneş ıslattığı günlere yağmur çizer. Sonuca göre hasta ödüllendirilir.
4- Desmopressin ( Minirin ® ) : Nazal sprey düşük doz başlanır gerekirse doz artırılır. Ancak hastanın idrar yapmadığı günler tekrar Minirin sıkılırsa intoksikasyon oluşur.
(organik patoloji yoksa(ki bunu üroloji ekarte edecek) olay psikolojikse;
Örnek1:
*tofranil draje 10mg / 25 mg 1*1
Bırakması dahi doz azaltarak üç aydan sonra takiple başlıyor.
*üropan tb 1x1

EPİGLOTTİT AKUT
Solunum yolu obstruksiyonu yapacağı düşünülerek gözlem altına alınmalıdır. Akut epiglottit düşünülen hastaya ağız muayenesi yapılmaz. Hastayı en uygun zamanda entübasyon yapılabilecek merkeze yönlendirmek gerekir.
Yaklaşım:
1-) Soğuk buhar (nebulizatörle):
2-) Kortikosteroid tedavi
—Deksametazon 8mg/ampul. 0.2–0,5 mg/kg yapılır. Gerekirse birkaç saat sonra tekrar edilebilir. IM/IV (Dekort®)
—Rasemik adrenalin (Türkiyede yok). Ancak çocuklarda normal adrenalin nebulizatörle verilebilir. <2>2 yaş ise ½-1 ampul adrenalin verilebilir.
3-) Antibiyotik tedavi:
*Ampisilin-Sulbaktam: 50–100 mg/kg/gün 3 dozda. IV. 250–500-1gr flk (Duocid®)
*Seftriakson flk IV 50–100 mg/kg/gün 2 dozda. 500mg–1 gr flk (Rocephin®)


ERİTEMA İNFEKSİYOSUM (5.HASTALIK)
Tipik yüzde ve guluteal bölgede dövülmüş çocuk görünümü ile tanı konur. Semptomatik tedavi edilir. (Ateş düşürücü)

ERİTRAZMA
Kıvrımlı bölgelerde kırmızı-kahverenkli maküler kaşıntılı lezyonlardır.
Örnek1:
1) fucidin krem 3*1
2) terbisil sprey 1*1
3) nerisona krem

ERİZİPEL
I.Klavunat tb DIIB s: 2x1 (10 gün)
II.Sol de rivanol 1/1000 500cc günde 2 kez sil
III.Etol tb 2x1 tok
Not: yatak istirahati şart.
sonra: t. Pedis BB tedavisi

FASYAL PARALİZİ (PERİFERİK)
1) refresh damla
2) viscoteares jel
3) deltacortin tb 5 mg 3*1 (5 gün)
(periferik olduğu için steroid başla)
4) Antepsin

FEBRİL KONVÜLSİYON
Yakalşım:
Eğer hasta nöbet geçirmeye devam ediyorsa nöbet durdurulur ve “A-B-C” sağlanır. İyi bir öykü ile basit-komplike FK ayrımı yapılmalı ve risk faktörlerinin varlığı ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Febril Konvülziyonlu tüm hastalarda hasta stabilizasyonu sağlandıktan sonra ateş odağı öncelikle tespit edilmeli ve uygun tedavi düzenlenmelidir.
1-Öncelikle havale durdurulur:
*Diazepam (Diazem lesitin rektal 5mg–10 mg/tüp 1x1. (Kilosuna göre)
2- Ateşin düşürülmesi:
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*Lokal soğutma: Oda ısısında bekletilmiş suyla boyna kasıklara ve koltuk altına pansuman.
3- Ateş odağının saptanması ve tedavisi ateş odağı saptanamıyorsa menenjit açısından LP yapılır.

FİBROMYALJİ
Ağrı kesicelere cevap vermeyen ve ortalama 4 aksiyel (büyük eklemlerde) eklemde sertlik ve künt ağrılarla devam eden, sabah kalktığında vücutta yaklaşık 1 saatlik bir sert öyküsü olan, menstüral bozukluklar yaşayan, psikosomatik olarak a-tipik görünen hastalarınızda fibromiyaljiyi lütfen unutmayın...
Bu hastaların bütün biyokimya ve hemogram ve hormon parametreleri normal olduğu halde (özzzzzellikle kadın doğumcuya men. bozukluğu ile giden bayanlarda hormon tetkiki isteniyor ve eli boş gönderilmesin diye bu hastalara kontrollü hormon preparatları başlanıyor!!!) fizik mıuayene ve anamnez ile tanı konulabilecek bir hastalık!!!! (tetanoz ve ARA gibi!!!)
Laroxyl 10mg 2X1 (Trisiklik antidepresanlar bir andan başlanmaz, dozları arttırarak vermeniz gerekir... Önce geceleri1x1, 2–3 gün sonra gündüzde dahil olmak üzere 2x1 başlanır sonra 1x25mg ile devam edebilirsiniz) bu ilacı 1 yıldan fazla kullanmasını isterseniz yılda bir KMP açısından EKO isteyin derim...

GASTROENTERİT
Kanlı mukuslu ishali hemen SEVK et
Ateş yoksa sarı yeşil gaita varsa viral antibiyotik kullanma
Yaklaşım1: çocukta
Viral gastroenterit düşünülüyorsa: (ateş ve karın ağrısı az olan su gibi ishal varsa)
1-Bol sulu gıdalar önerilir.
2- Kaybettiği kadar ORS: Hafif dehidratasyonda oral, orta dehidratasyonda oral tedavi denenir olmazsa IV, ağır dehidratasyon kesin yatarak tedavi edilir.
Ge-oral rehidratasyon tozu
3- Gerekirse flora düzenleyici olarak Reflor® saşe 2x1-1/2 oral.
4-Ateş düşürücü:
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
Bakteryel gastroenterit düşünülüyorsa:
(ateş, karıb ağrısı olan kötü kokulu, köpüklü, sümüksü, yeşil renkli, kanlı ishal varsa)
Ek olarak antibiyotik tedavisi verilir.
*Ampisilin 125–250 mg/5 ml süsp, 500–1 gr tb. 50–100 mg/kg/gün 3–4 dozda (Alfasilin®, Ampisina®)
*Sefuroksim aksetil 125 mg/5ml 250–500 mg tb 20–60 mg/kg/gün 2–3 dozda. (Sefatin®, Zinnat®, Oraceftin®)
Amipli dizanteri düşünülüyorsa:
Antibiyotik olarak metranidazol kullanılır: 20–50 mg/kg/gün 3 dozda 7–10 gün (Flagyl® 125mg şrp/5 ml, tb 500 mg.)
Yaklaşım2:
ANTİBİYOTİK:
—augmentin 1mg tb s: 2x1
+ flagyl 500mg tb s: 2x1
—cipro 500mg tb (18 yaşının üzerindeyse ve ağırsa) s: 2x1
—bactrim susp.
(6hf-5ay ) 2x1/2, (6ay-5yaş ) 2x1, (6–12 yaş ve üstü) 2x2 (ağırsa doz %50 arttırılabilir)
—12 yaş altı: metoprim susp. s: 6 mg/kg/gün
12 yaş üstü: metoprim tb. s: 2*2
ANTİDİYARETİK:
—Nüfro Susp. (1 hft)
Çocuklarda 3x1 erişkinlerde 4x1
—Reflor Saşe
12 Yaş ve üstü 2x1 12 Yaş ve Altı 1x1
—Lopermid tb Erişkin S: 2*1 (2 tb.i birden alsın ayrıca her sulu diareden sonra 1 tb daha alsın) 5-8 Yaş S: 2*1 8-12 Yaş S: 3*1
Dikkat !!
a.Lopermid kullanımı 2 günü geçmesin geçmezse Dr.a geri gelsin ve de 5 yaş altı kullanmayınız
b.Her bir tablet 2 mg, günlük doz 16 mg'ı geçmeyin)
ANTİSEPTİK:
—Diafuryl/Ercefuryl/Erfulyn tb 3*2 süsda var
—Nüfro/ Nifuryl süsp (erişkin 4*1 çocuk 3*1)
KARIN AĞRISI varsa:
—Spazmotek/ Buscopan 10 mg drj S: 3*1
—Molit plus tb 3*1
—Metsil damla 3x2 damla (Bebeklerde )
BULANTI varsa:
—Vomet Drj. / Metpamid
12 Yaş ve üstü 3x1 8 yaş -12 yaş 2x1
—Emedur Supozituar 100 mg. 3x1
(5 yaş 8 yaş arası ise)
Örnek1: çocuk
1 flagyl/ nidazol süsp 2*1
2 ibufen şrp 3*1
3 diafuryl şrp 3*1 (1 hft)
4 zinco şrp 1*1
5 bol su içirilmeli sıvı gıda
Örnek2: erişkin
1.ornisid fort tb. 2x1 tok
ya da bactrim fort tb 2x1 tok
2.reflor saşe 2x1
3.metpamid tb. 3x1
4.buscopan tb. 3X1
bulantı yoksa 3. sıraya Debridat fort tb 3*1
Örnek3:
1. reflor saşe s:1x1
2. flagyl tb s:2x1
3. molit tb s:3x1
Örnek4: çocukta
1) ketoprim susp 2*1
2) reflor saşe 1*1
3) ge-oral toz (rehidratasyon bulguları varsa)
4) hijyen koşulları iyi değilse suyu kaynatsınlar
Örnek5:
1) Biteral tbl 2*1
2) ercefuryl / erfulyn tb 3*2
3) reflor tbl 2*1
4) buscopan tb 1*1
5) bol su
Örnek6: amipli dizanteri
(kanlı mukuslu diaresi varsa-çocuk)
1 flagyl süsp. 2*1
2 bactrim süsp. 2*1
3 ibufen şrp 3*1
4 supravit şrp 1*1
5 bol su - sıvı gıda

GASTRİT
Örnek1:
—Talcid süsp/ tb 1*2
Örnek2: (2 yaş altı çocukta)
—motilium süsp 3*1 (domperidon)
—zantac süsp 2*1 (ranitidine)
Örnek3:
—Rennie duo süsp
—Mucaine süsp


GÖR
(Anti reflü ilaçlarının yanına aç yazmazsan eczacı ilacı hastaya tok karnına içilecektir şeklinde veriyor.)
Yaklaşım:
++Lansor/ Lansazol/ Lansoprol/ Lanzedin/ Helicol/ Aprazol/ Degastrol 30 mg tb 1x1
++Zantac tb 3*1
++Motilium tb 3x1 (y. önce)
++Gaviscon lqd. 4x2(y.sonra/gece yatmadan)
Eğer hasta 45 yaşın üstündeyse, ailesinde mide ca varsa, kilo kaybı varsa, gaitada gizli kan varsa (bu kriterlerin biri bile varsa) direkt endoskopi yapılmalı (sen gene reçeteni yaz ama endoskopi yaptırmalarını söyle hatta reçetenin altına da endoskopi önerdiğini ekle problem çıkarsa sorumluluk sende olmasın)
Eğer yukarıda saydığım kriterler yoksa reçeteni yaz (gaviscon + lansor uygun bence) 4–8 haftalık tedavi sonunda şikâyetleri geçmezse ---> Endoskopi Olası bir mide ca hastasını aylarca lansor ile oyalamak herhalde işin kolayına kaçmaktır. Sen sen ol öyle yapma
Çocukta GÖR önerileri:
-beslendikten sonra 15-20 dk yatırma
-gazını tam çıkar
-beslandikten en az 2 saat sonra yatır
-yastıkla yatır (30-40 derece)
-kafein almasın (kola-kahve-çay)
-yağlı gıda-hamur işi azaltsın
Örnek1:
1) motilium şrp DIB S: 3* kg a göre
2) zantac DIB S: 3*.. (3-5 mg/kg/gün)
Örnek2:
++Lansor 30 mg 2x1 (aç)
++Gaviscon liq 4x1 (tok) şeklinde en az 2–3 ay kullanılması gerekir. Ancak reflüde yaşam ve yeme alışkanlıklarını değiştirmek daha önemlidir. Uyarıları dikkate almayan hastaların sadece ilaçla düzelmesi mümkün değil.
Örnek3:
++Lansor 30 mg cap 1*1(sabah aç)
++Talcid ( ya da Rennie) tb 3*1–2 (yemekten sonra)
++Tranko-buskas drj 3*1 (gaz-şişkinlik varsa)
Örnek4:
Helicol 30 mg 14'lük kapsül DIB (Bir) S:1/2*1


GÖZ ENFEKSİYONU
Örnek1:
Tobrased damla 6*1
Refresh göz damlası 1*1
Örnek2:
Thiocillin göz pomad 3*1
Refresh göz damlası 1*1

GÖZ KURULUĞU
Yaklaşım:
—thilomide göz damlası
4x2 damla her iki göze
—systane göz damlası / Refresh göz damlası
1x2 damla her iki göze

GRİP
Burnu tahriş olana Sulfarhin burun pomadı yazabilirsiniz mentolludür.
Grip Aşılar:
•İNFLUVAC (en ucuz 9 tl)
•FULUARİX
•VAXİGRİP
•AVAXİM pediatrik
Fiyatı17 tl, devlet bu endikasyonlarda 10 tl sini ödüyor.
—65 yaş üstü
—astım raporu olanlarda
—koah
Grip aşısı 8 yaş altındaki çocuklara ilk kez uygulanacağı zaman bir ay ara ile iki doz olarak önerilmektedir.
Takip eden senelerde tek doz aşı uygulanması yeterli olmaktadır.
8 yaşından büyük çocuklara ve erişkinlere grip aşısı ilk kez uygulanacağı zaman da dahil olmak üzere tek doz olarak önerilmektedir.
3 yaşın altındaki çocuklara grip aşısı yarım doz olarak uygulanmalıdır ve ilk kez uygulandığında bir ay ara ile iki kez yarım doz olarak uygulanmalıdır.
Örnek1:
I)Tantum verde gargara DIB (Bir) S:4x1
II)Polivit C tb. DIB (Bir) S:2x1 aç
III)Aferin sinüs tb. DIB (Bir) S:3x1 tok
IV)Otrivine nasal sprey DIB (Bir) S:3x2


GÜNEŞ YANIKLARI
1. apranax fort tb 2x1
2. hametan merhem 2x1 haricen
3. anestol pomad 2x1 haricen
3. silverdin pomad 2x1 haricen
avil amp yaptırılabilir.
Patlamış büllere RİFOCİN amp uygulanabilir.

HELİCOBAKTER PYLORİ ERAD.
H.pylori eradikasyonunda H2 antagonistlerini pek tercih etmeyin, etkinliği düşük...
Örnek1:
*** Macrol 500 mg 2x1
*** Pylorid tb 2x1
*** Pulcet tb 2x1
*** Amovlavin 1gr 2x1
Örnek2:
*** Parient 20mg tb 2x1
*** Klacid 500 2x1
*** Amoklavin 1gr 2x1
tercih edin..... H.pylori eradikasyonu (hasta uyumu acısından daha pratik)
Örnek3:
1-) helipak tb 2x1
2-) pulceet tb 1x1(helipak sonrası 2 ay)
Örnek4:
1- lebel tb 1x1
2- amoksisilin 1gr tb 2x1
3- lansor 30 mg 1x1 (aç)


HEMOROİD
Yaklaşım:
VENOTONİK:
++Daflon 500 mg (5 gün 3*2 sonra 2*1)
LOKAL ANESTEZİK:
++Proctolog supp/ krem 2*1
++Anestol/ Lokalen/ Ksilidin pomad 2*1
KORTİKOTERAPİ:
++Ultraproct sup/ pomad 3*1
++Ultralan pomad 3*1
ANTİÜLSERİK:
++Aprazol 30 mg 28 tb 1*1 (sabah aç)
++Nevofam 40 mg tb 1*1 (yatmadan önce)
++Magnezi kalsine toz 1*2 gece (laksatif)
ANTİBİYOTİK: (gerekli ise)
++Remoxil 500 mg 3*1
Örnek1:
1. Daflon 500 mg (5 gün 3*2 sonra 2*1)
2. Proctolog supp 2*1
3. Ultraproct pomad 3*1
4. Aprazol 30 mg 1*1 (sabah aç)
5. Magnezi kalsine toz 1*2 gece

HERPANJİNA
Antiviral:
—Aklovir tb (4x1) / krem (3x1)
—Virosil krem (3 saatte 1) / tb (4*1)
Antiseptik/analjezik:
—Kloroben sprey 4x1 puf (6 yaş üstü)
—Klorhex sprey 2*5 puff
Örnek1:
1- Gliserin 30 gr
novacain 0,3 gr karıştır (3x8 damla)
2- Klorheks sprey 2x1


HERPES - UÇUK
İlk çıktığında kullanılacak asiklovir tedavisi daha etkilir. Tekrarlayan durumlarda etkinliği fazla yoktur. Ancak immün süpresif hastalarda sistemik tedavi verilir.
+Asiklovir krem (Aklovir krem 5x1)


HERPES SİMPLEX GİNGİVOSTOMATİT
1-Ağrının giderilmesi önemlidir:
*Benzidamin gargara/ sprey (Tantum verde gargara)
*Gliserin içinde %1 Novacain solusyonu.

HİBERNASYON
I.noradol 1 ampül
II.akineton 1 ampul
III.largaktil 1 ampül
***aynı enjektör içerisinde çekilecek ım yapılıp psikiyatri sevki yapılacak.

HİPERLİPİDEMİ
LDL DEĞERLERİ:
DM + hastada > 100
65 yaş üstü hastada >130
Normalde >160
+++Atorvastatin (80mg) (EN İYİ)
—Lipitor (10–20–40 mg)
—Ator
—Tarden


HT
Yaklaşım:
I.) Diyet önerileri: Tuz kısıtlanması!
II.) İlaç Tercihlerimiz:
Angina: BB veya KKB (Varyant Angina)
Atriyal taşikardi veya fibrilasyon: BB veya non-dihidropiridin KKB: diltiazem veya verapamil.
Diabetes mellitus (tip 1 ve 2), proteinüri: ACE-İ, ARB
Dislipidemi: alfa bloker.
Kalp yetersizliği: BB, ACE-İ
Hipertiroidizm: BB
Migren: non-selektif BB, non-dihidropiridin KKB.
Preoperatif hipertansiyon: BB
Prostat hipertrofisi (BPH): alfa-bloker.
Böbrek yetmezliği: ACE-İ, Diüretik
KOAH: KKB
Yaşlı hasta: DÜ, KKB
Sklerodrma-Raynould Fenomeni: ARB
İlaç Örnekleri:
BB: Beloc zok 50 mg 1x1
DÜ: Fludex SR 1x1
BB+DÜ: Tenoretic 25–50-100mg tb 1x1 + Amlodis/Amlokard/Amlovas 5-10mg tb
KKB: Norvasc tb 5/10mg 1*1
KKB+ACEİ: İsoptin 40–80–240 SR mg tb 1x1 + Sinoretic fort tb 1x1
BB+KKB+ACEİ: Beloc zok 50 mg 1x1 + Plendil 5-10mg 1x1 + Enapril 5–10-20mg tb 1x1
ACEİ: Delix 2,5 /5 /PLUS/10mg Protect 1x1
ACEİ+DÜ: Coversyl fort 5 – 10 MG (acei, plus: acei + indapamid) (perindopril) 1x1 sabah
ALFA-BLOKER: Cardura XL 4–8 mg 1x1
Ben ACE inh kullanıyor olsaydım aylık elektrolit takibi kendime yaptırırdım... Hastalarımda K yüksekliği tespit ediyorsam başka bir gruba geçiyorum ama şu bir gerçekki özellikle DM hastalarında ACE tercih edilmelidir. Hastaya ACE ile devam edilmek isteniliyorsa 5–7 gün sonra kontrol K baktırıyorum. Normalse devam ettiriyorum... Ama genel anlamda HT hastalarına 3 ayda bir rutin kontroller yapılmakta...
hipertansif olan hastalardan serum elektrolit, glukoz, lipid profili isteyebildiğim için şanslıyım. Çoğu kişiye coraspin 100 mg de ekliyordum. Ama hiçbir test yaptıramayıp dağ başında olsaydım norvasc yazardım duruma göre tabii. Bir ekg göremeden antihipertansif yazmak her ne kadar içime sinmese de.
norvasc 10 mg 1x1 en çok yazdığım. 5 yeterli gelmiyor çoğu zaman.
hipertansiyonu olan bir hastada EKG ancak ve ancak LVH gösterir(voltaj kriteri olarak veya LVH)ayrıca KKB ilk seçenek ilaç değildir HT tedavisinde.ilk seçenek ARB(ilave hastalığı yoksa)DM,KAH vs.. olanda ACE tercih edilirse uygun olur.
AV tam bloğu olan hastada kalp hızı 40ın altındadır büyük oranda ayrıca bloklu hastada verilmeyen KKB nondihidropiridin olanlar yani verapamil ve diltiazemdir. amlodipine ait bi kontrendikasyon yok!
ACEi öksürük yapabiliyor ancak daha az öksürük yapan türleri yazabilirsiniz:
+Monopril plus tb 1*1
Örnek1: acil yaklaşım
140–160 arasında kapril 25 ver, >160 olursa kapril 50 lik ver, yarım saat bekle. Hala düşmemişse dozları tekrarla. Yarım saat sonra hala düşmemişse 1-2 amp lasix yaptır. Birkaç kez idrara çıkınca düşer genelde. Hala da düşmemişse perlinganit endikasyonu -uzmanı çağır) (aslında 200 cc mediflex içine 1amp novalgine ve 1 amp avil koyup iv yavaş gönderirsen de çok güzel düşer, ancak novalgine'nin yan etkileri nedeni ile sakat biraz)
Örnek2: acil yaklaşım
1- acei 25–100 mg (kaptopril)...kapril
2- aby-kby yoksa diüretik 1–6 amp. (furosemid)....lasix,desal
3- BB 1 amp. (metoprolol,propranolol)....beloc
4- KKB 1 amp. (diltiazem,verapamil)....diltizem
5- en son perlinganit başlanır (dakikada 20 damla gidecek şekilde )
Örnek3: acil yaklaşım
1- dilaltı verilir (çiğnettirilir)
2- 100 cc lik mediflex içinde 1 den 6 ampula kadar verilebilir.
3- 1 ampul beloc sf le 10 cc ye tamamlanarak yavaş iv infüzyonla verilir.
4- 1 ampul diltizem sf ile 10 cc ye tamamlanarak yavaş iv infüzyonla verilir.
5- 1 amp. perlinganit 100 lük mediflexe karıştırılır. dk da 20 damla gidecek şekilde iv verilir.


HİPOTİROİDİ
+Levotiron tb 1*1  2*1 (yavaş artırımla)
Yaşlı hastalarda bu ajan daha tehlikelidir. Hastaya başlanacak en düşük dozda başlanır sonra yavaş yavaş artırılır. Özellikle kardiyak problemleri olan hastaları daha yakından takip etmek gereklidir. Genç hastalarda daha rahat olabilirsin. Doz artışlarını ise hastanın TSH ve sT4 düzeylerini görmeden artırma. Bazı hastalar yarım tb bile ötiroid olabilir.
1,5 ay sonra TFT bakılması gerekir.
Birde önemli bir konu ilaç etkinliği için sabahları aç karnına alınması gerekir.

HİPOVİTAMİNÖZ
Kullanılan ilaç Örnekleri:
•Calcimax-D3 20–40 lık eff tb 1x1 (osteoporoz)
•Devit–3 damla ve amp
•Asprin plus-C tb 1x1
(tek ödenen c vitamini)
•Polivit-C tb 1x1 (ödemiyor)
•Beneksol B12 tb 2x1
•Bemiks tb
•Sanasol/ vitabiol şurup 1x1
•Supravit şurup 1x1
•Zincover şrp (çinko)
•Magnesium pastil / süsp / tb
•Vi-fer kps


HORDEOLUM (ARPACIK)
Yaklaşım:
—Okacin + Siprogut 3x1 damla her iki göze
—Suprenil sol 4x1 / 3x1 damla (her iki göze)
—Aprol / Etol tb 2x1
—Cortimycine göz pomadı 3x1 (Göz kapağı iç kısmına) (antienflamatuar )
—Terramycin göz merhemi 5*1 ( geçene kadar)
Örnek1.
1)Gentagut göz damlası no:1 S:6*2 damla 2)Aprol tb no:1 S:2*1
Örnek2:
I. Cortimycine göz pomadı S:2*1(Göz kapağı iç kısmına)
II. Stafine göz damlası S:2*1
En son bataak1 tarafından 12.12.2010 - 22:40:53 tarihinde düzenlendi, toplamda 3 kere düzenlendi.
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
#1079229 gönderen bataak1
12.12.2010 - 22:00:04
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
3 amacımız vardır:
1) bakteriyi ortadan kaldırmak
2) sancıyı kesmek
3) idrar yolunu temizlemek
+ bol su (3lt)
Yaklaşım1: çocukta
—Pyelonefrit düşünülürse: (gd ağır, ateşli)
Seftriakson başla
+Novasef 500mg im
—Pyelonefrit düşünmezsen:
Suprax süsp/tb 2*.. (8mg/kg/gün) (1 ölçek=100 ml) (2–4 yaş 1*1, 5-8yaş 2*1, 9-12yaş 3*1)
Yaklaşım2:
I.ANTİBİYOTİK/ANTİBAKTERİYEL:
+cipro/ ciproxin/ cipronatin 750 mg tb DIB S: 2x1
Üro-ciproxin 2*2
+cravit tb 1x1 (1 hft)
+monurol şase 1x1 (yatmadan önce-açken)
+hippurin tb 2*1
II.ANTİSPOZMODİK:
+buscapon tb 3x1
+spazmotek tb 3x1
III.ANTİSEPTİK:
+piyeloseptyl tb 2x1 / 3*1
+neturone 70 gr. granül
IV.ANTİPİRETİK:
+Parasetamol tb 3*1
+nsaıı tb 3x1
Yaklaşım3:
Hastanın ateş, lökositoz, sedimantasyonda 2 kat, CRP’de 3 kat artış pyelonefrit lehine değerlendirilip hastane yatış endikasyonudur. İYE tedavi başlamadan önce idrar kültürü alınmalı, kültürde üreme varsa ve klinik düzelme olmadı ise antibiyograma göre değişiklik yapılmalı, tedavinin 3. gününde ve tedavi bitiminden 3 gün sonra antibiyogram tekrarlanmalıdır (ilk kültürde üreme varsa)
1-Antibiyotik:
*Ampisilin 125–250 mg/5 ml süsp, 500–1 gr tb. 50–100 mg/kg/gün 3–4 dozda (Alfasilin®, Ampisina®)
*Sefiksim 8mg/kg/gün 2 dozda. 100mg/ölç, 400 mg/tb (Suprax® şrp, tb).
*Seftriakson flk IM 75 mg/kg/gün 2 dozda. 500mg–1 gr flk (Rocephin®)
2-Antipiretik:
Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
Örnek1: yetişkin
1.Bactirim / Septrin / Metoprim fort / Kemoprin süsp (ko-trimaksozol) dıb S:2*1 /2*2
2.Buskopan plus tb DIB(Bir) S:3*1
3.Piyeloseptyl cap.(nitrofrantoin) DIB S:3*1
--!!Eğer bactirim düzeltmezse 2. tercih ilaçlar-->Duocid/ Alfasid tb S:2*1
--!!Eğer düzelme sağlamazsa 3. tercih ilaçlar-
>Cipro 500 tb S:2*1 <Tarivid>Novalgin tb.
Örnek2: erişkin
I-) Cipro 500 tb. DIB(Bir) s:2x1
II-) Piyeloseptyl caps. DIB(Bir) s:3x1
III-) Buscopan tb. 10 mg DIB(Bir) s:3x1
Örnek 3:
I- Cipro tb. DIB s:2*1
II- Piyeloseptyl kapsül DIB S:3*1
III-Xefo tb. DIB s:2*1(tok)
Örnek4: çocukta
!!12 yaş altında kesinlikle kinolon verilmez. Kıkırdak harabiyeti yapabilir.
1.) Bactirim / Septrim/ Metoprim süsp. DIB(Bir) S:2*1 (12 yaş ve altı 6 mg/kg/gün) (40 mg/5 ml) (12 yaş üstü 2*4)
2.) Duocid / Alfacid süsp (S:2*1)
3.) Novalgin gutt !!!buskopan yazılmaz? DIB(Bir) S:3*10 gutt
4.) Polivit şrp / Vi-daylin şrp DIB(Bir) S:1*1
!!!Nitrofrontain (piyeloseptyl) verilmez. DNA giraz inhibitörüdür!!!
Örnek 5: çocukta
++Kefsid 125mg / 250mg süsp s: 3*1 (30mg/kg/gün)
++kolik ağrısı varsa Buscopan likit s: 3*1
Örnek6:
1) Bactrim şrp 2x1–1/2
2) Piyeloseptyl şrp 2-3x1–1/2
3) Calpol / Calpol 6 plus / Dolven şrp 3x1–1/2
Örnek7: çocuk
I-) Bactrim süsp. 1000 ml DIB (Bir) s:2x1
II-) Pyeloseptyl süsp DIB(Bir) s:4x1
III-)Calpol 6 plus şrp. DIB (Bir) s:3x1
Örnek8:
1.) Cipronatin 250 mg. tb. DIB (Bir) S: 2*1
2.) Neturone 70 gr. granul DIB (Bir) S: 4*2 (12 ve yukarısı) S: 4*1 (6 -12 )S: 50 mg/kg (2–6 yaş - 500 mg)
3.) Spazmotek 10 mg. drj. DIB (Bir) S: 4*1 Erişkin ve 12 üstü S: 3*1 6–12 yaş
Örnek9: çocuk
1.) Metoprim Susp. DIB (Bir) s:2*1
2.) Neturone 70 gr. granul DIB
(12 ve yukarısı 4*2 poşet) (6 -12 yaş arası 4*1) (2–6 yaş arası - 50mg/kg dan)
3.) Spazmotek 10 mg tb DIB (Bir) (12 yaş üstü 4*1 (6–12 yaş arası 3*1)
*Örnek10:
1-) Monurol şase 1*1 (yatmadan önce-açken)
2-) Hippurin tb 2*1 (yemekten sonra)


İMPETİGO
Sarı kabuklu ağız etrafında ve özellikle burun kenarlarında döküküntüler:
Örnek1:
1) Eau borique %2 sol 100 cc no:1 S: 3*30dk (sulantı geçinceye kadar)
2) Bactroban pomad no:1 S:3*1 (10 gün) haricen (kabuklar kaldırılıp uygulanacak)
****ilerlemiş vakalarda ve nüx varlığında oral antibiotik tedavisi başlanır.
Örnek2:
1) baktroban krem(kabuklar kaldırılıp uygulanacak)
2) croxilex BID 200/400 susp (nükslerde)
Örnek3:
1) bactroban pomad 3*1
2) klamoks 1 gr tb 2*1(erişkinde)
3) %2lik eau borigue sol ile pansuman yapılmalı
Örnek4:
Krutları zeytinyağıyla yumuşatılıp kaldırılır ve bactroban pomat uygulanır. (yenisi çıkmadı ise, piyasadaki tek mupirosinli pomat)
pnomoni sonrası oluşması sözkonusu olduğundan, destek amaçlı vitaminler başlanabilir.

İNKONTİNANS (İDRAR)
Yaklaşım: (Antispazmolitik)
•Urispas tb 3x1–2
•Spazmex tb 2x1

İRRİTABL BARSAK SENDROMU
(belirtileri: karın ağrısı-dispeptik yakınmalar, barsak alışkanlık değişimi)
Yaklaşım:
1-) Diyet: lifden zengin beslen. Süt, kafein, sigaradan uzak dur.
2-) Egzersiz: anksiyete-stres gidericidir.
3-) Motilite Düzenleyici:
++Debridat/ Tribudat tb 3*1
4-) Antispazmatikler:
++Dicetel 3*1 (yemekle birlikte)
++Meteospasmyl 3*1 (yemeklerden önce)
++Buscopan 3*1
5-) Antikolinerjikler: (yemekten önce)
6-) Psikyatrik tedavi:
Antidepresan + Anksiyolitik
Örnek1:
++debrıtat fort tb 3*1
++ diyet düzenlemesi
Örnek2:
++dicetel 3x1
++meteospasmyl kap. 3x1 (y. önce)
++diyet düzenlemesi


İŞTAH AÇICI
Aileler cok fazla cocugum kilo almıyo zayıf diye gelir bunlara
++vitabiol şrp 3*1-2 çay kaşığı
++multitabs şrp 3*1-2 çay kaşığı
++supravit süspansiyon
++zincover süspansiyon verebilirsiniz.
Tabi bide iştah şurubu vardır. sipraktin süspansiyon aslında içinde siprahaptadin var yan etki olarak iştahı acıyo.???

KABAKULAK
Yaklaşım:
1-Analjezik-antipiretik:
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
2-Yatak istirahati.
3-Şişlik başladıktan sonra 3 gün bulaştırıcılık sürer.
4-Karın ağrısı varsa pankreatit, en sertliği varsa menenjit, testiste şişlik varsa orşid düşünülmelidir.

KABIZLIK – ŞİŞKİNLİK - DİSPEPSİ
Yaklaşım:
ANTİSPAZMOLİTİKLER–MOTİLİTE DÜZENLEYİCİLERİ:
+Dicetel tb 3x1 (yemekle birlikte)
+Tribudat tb 3x1 (aç)
+Meteospazmil tb 3x1 (aç)
+Motilium tb 3x1 (aç)
+Pankreoflat drj 3x2 (aç)
KABIZLIK (Laksatifler):
+Osmolak/ Duphalac solüsyon 2x1
+Gliserin K ya da B supp 2x1
+Alin/ Laksafenol tb. 1*1
(Yemekten önce ve sonra yada gece)
+Sinamüke olan form çaylarda işe yarıyor
KABIZLIK (Lavman):
+Libalaks/ Kansilak lavman DIB 1*1
+Fleet enema çocuk ve erişkin lavman
(2–12 y arası yarım, 12 y üstü 1*1)
Örnek1:
gifrar gtt dıb(bir) s:4x1 gtt
Örnek2:
Alin tb. DIB (Bir) S: Yö ve YS 4*1 Çocuklarda ise 1*1 (Önce diyet öner)
Örnek3:
Meteospasmyl DIB (Bir) S: 3*1 Yemek Önce
Örnek4:
1.Duphalac süsp. DIB S:3x1 veya
Sennalax tb DIB S:1x2(gece)
2.Gismotal tb DIB S:3x1

KENE
TETRADOX (Tetrasiklin) tb 2X1
(çocuklarda 4,4 mg/kg)
***bir hafta takip et:
Ateş-baş ağrısı-kas ağrısı-döküntüsü-bulantı ve kusması olursa hospitalize edilecek.


KIZAMIK-KIZAMIKÇIK SU ÇİÇEĞİ-5.HASTALIK-6.HASTALIK
Yaklaşım: (Tedavi semptomatiktir.)
1-Yatak istirahati.
2-Sekonder infeksiyonlar varsa tedavisi yapılır.
3-calpol süsp/ parol tb
4- kalmosan losyon 2*1 haricen


KIZIL
Yaklaşım:
1-Antibiyotik:
* Prokain Penisilin 400.000 U-800.000 U.50-100.000 U/kg/gün 2 dozda IM (İecilline®)
2-Antipiretik
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
3-Yatak istirahati.
Örnek1:
1.largopensüsp.
2.calpol süsp.

KONJONKTIVIT
(Gözü nemlendirmek için refresh damla 5*1 yaz.)(steril göz yaşı damla)
Yaklaşım:
I) ANTİALLERJİK/ ANTİHİSTAMİNİK:
++Patanol damla 2*1
++Relestat damla 2*1
++Allersol damla 4*2
++Opticrom damla 4*2
++Zaditen göz damlası 2*1 (6 ay-3 yaş arası)
++Oral antihistaminikler (claritine/ zyzal) 1*1
II) ANTİENFLAMATUAR:
++Cortimycine pomad 3*1
++Fml/ Flarex/ Fluropos damla 3*1
++Efemoline damla 2*1
++Onadron simple damla (2 gün 6*1 sonra 4*1) (2 hft)
III) ANTİBAKTERİYEL:
++Exocin damla (2 gün 6*1 sonra 4*1) (2 hft)
++Fucithalmic pomad/ damla 2*1
++Terramycin göz merhemi 5*1
++Siprogut göz damlası (2 gün 12*1 sonra 6*1)
++Kemicetine göz pomadı 2*1
ALLERJİKTE:
Yukardakilerden 1 antihistaminik +1 antienf. yaz. Ayrıca özellikle vazokonstrüktörlü ilaçlar tercih edilmelidir. Fml/ Flarex/ Fluropos damla, Efemoline damla, Visine/ Eye-visol damla (3*1)
Soğuk kompres iyi gelir.
Güneş gözlüğü önerilebilir.
VİRALDE:
Genelde az miktarlı sulu akım yapar.
Antienf. yazılmalıdır.
BAKTERİYELDE:
Genelde çok miktarlı koyu akım yapar.
Antibakteriyel damla - pomad yazılmalıdır.
Örnek1:
1)refresh damla 8*1
2)okacin damla 3*1 damla
3)patanol damla 3*1 (steroidli)(sebat ederse)
Örnek2: bakteriyel
1) terramycin göz pomadı 2*1
2) siprogut göz damlası 2*1
Örnek3: bakteriyel
1.fuchitalmik göz pomadı 2x1 her göze ya da genta gutt göz damlası 4x1 damla her göze
2.apranax fort tb 2x1 tok
3.500 cc distile su ile göz banyosu, 3x1
4.kemicetine göz pomadı, 3-4x1, göz kapağı içi ve dışına
Örnek4: Pürülanlı
1-Gentamisin damla (Gentagut ®) 4x1–2 damla.
2-Neomisin+basitrasin oft pomad (Thiocilline ® oft pomad) 4x1.
3-Tobramisin (Tobrased ® damla, Tobrased oft merhem, Tobrex ® damla, Tobsin ® damla)
Ayrıca hastaya lokal pansuman önerilir. Temiz gazlı bez, steril ılık suyla ıslatılarak pansuman yapılır.
Örnek5: +keratit
Bulanık görme, fotofobi varsa KERATİT düşün ve sevk et! (mutlaka göz kapalı tutulmalı)
1-) Gentagut - Siprogut dml 3x1
2-) Acular dml 2x1 (konjonktivitte)
3-) Dexasine dml 2x1
Örnek6:
1. Onadron Simple DIB (Bir) S: 4 *2
2. Visine DIB (Bir) S: 3* 2


KORNEA EPİTEL DEFEKTİ (Kaynak ışığı maruziyeti)
Örnek1:
I.Sikloplejin göz 2x1
II.Terramycin pomad 3x1
III.Apranax fort tb 3x1
***İstirahat
***Kesinlikle göze topikal analjezik sürmeyecek

LARENGOTRAKEİT
(Solunum yolu obstruksiyonu yapacağı düşünülerek gözlem altına alınmalıdır.)
1- Soğuk buhar (nebulizatörle):
2- Kortikosteroid tedavi:
-Deksametazon 8mg / ampul. 0.2–0,5 mg/kg yapılır. Gerekirse birkaç saat sonra tekrar edilebilir. IM/IV (Dekort®)
3- Rasemik adrenalin (Türkiyede yok). Ancak çocuklarda normal adrenalin nebulizatörle verilebilir. <2>2 yaş ise ½-1 ampul adrenalin verilebilir.
4- Antibiyotik tedavisi: %5 etkenin bakteryel olduğu düşünülürse antibiyotik tercihi doktora bağlıdır.


LARENJİT
Örnek1:
1)Duocid 375 mg tb no:1 S:2*1
2)Aprol fort tb no:1 S:2*1
3)Buğuseptil sol. no:1 S:3*1 (ses kısıksa)
4)Broksin şurup no:1 S:3*1ölçek (Bronkodil)

LUMBALJİ-MİYALJİ-ARTRİT
Yaklaşım1:
ANALJEZİK-ANTİENFLAMATUAR:
+diclomec sr tb 2x1
+rantudil forte tb 1x1
+xefo rapid tb 2x1
+romacox fort tb 1x1
+brufen 400-600mg tb 3x1
+etol fort tb 2x1
+endol tb 3*1
MYORELAKSAN:
+parafon tb 3x1
+muscoril/ muscoflex/ recoside/ thiospa tb 2*2 (1 hft süre ile)
+dorsilon tb 3x1
ANALJEZİK-ANTİROMATİZMAL-MYORELAKSAN KREM:
+dolgit krem 3x1
+muscoril/ muscoflex/ thiospa merhem 2*1
STEROİD:
+prednol 4 mg tb 1x1 (tok)
VİTAMİN:
+beneksol b12 tb 2x1
MİDE KORUYUCU (PPI):
+lansor 30 mg dııb 28 tb 1x1 (1 aylık tdv)
Yaklaşım2:
ANALJEZİK-ANTİENFLAMATUAR:
+xefo amp dxb 2x1 (sabah-akşam)
+oksamen amp dxb 2x1 (sabah-akşam)
+voltaren dxb amp 2x1
+zeloxim dııb amp 1x1 ım
MYORELAKSAN:
+cabral amp dııb 1x1
+adaleks amp dıb 1x1
***myorelaksan ve analjezik grubu karıştırıp ım uygula
ANALJEZİK-ANTİROMATİZMAL-MYORELAKSAN krem:
+dolgit krem 3x1
+muscoril krem 2x1
STEROİD:
+diprospan amp dıb 1x1 (7. gün im)
VİTAMİN:
+beneksol b12 tb 2x1
MİDE KORUYUCU (PPI):
+lansor 30 mg dııb 28 tb 1x1 (1 aylık tdv)
Örnek1:
1. muscoril cap. 4mg 2x2 tok
2. etol fort tb 2x1 tok
3. protonex 40 mg tb 1x1 sabah aç
4. voltaren emul gel 3x1 haricen
Örnek2:
1.voltaren amp d1b 1x1 im
2.muscoril amp d1b 1x1 im
karıştırılıp 6 gün boyunca im yapılacak.
Örnek3: akut lumbalji
1. xefo rapid tb 2*1 dıb
2. muscoflex kap 2*2 dıb
3. dolgit krem haricen dıb
4. benexol b12 tb 1*1 dıb
Örnek4: akut lumbalji
1. Xefo Rapid 8 mg 10'luk Tb. DIB (Bir)S:1 *2
2. Recoside 4 mg Tb. DIB (Bir) S: 2* 2
3. Gerofen jel DIB (Bir) S: 3*1
4. Beheptal Drj. DIB (Bir) S: 3*1
Örnek5: (lumbalji+disk hernisi)
+Xefo amp on adet 2*1 (sabah-akşam)
+Cabral amp 2 kutu 1*1 (öglen)
+Dolgit krem 3*1


MEME BAŞI ÇATLAĞI
Örnek1:
1) bepanthene pomad
2) ovadril losyon s:2*1
3) lokalen krem
4) anne sütü ile masaj
(gebelikte karındaki çatlak önleyici: gerçek zeytinyağı ile masaj)

METEORİZM (ÇOCUK)
(Çocuk ayaklarını karnına çekerek ağlar.)
Örnek1:
1) metsil damla 3*1 veya 4*8 damla
2) Hazımsızlık varsa debridat süspansiyon...
3) Anneye öneriler
Örnek2:
Neo Baby Gripe Mixture DIB (Bir) (1 aylık S: 1/2*1) (1 yaşa kadar S:1*1)
Örnek3:
1) om-x süsp 4* ½-1-2
2) zinco süsp 2*2


MİGREN
Örnek1:
Avmigran tb 1*1
avmigren migrenin akut tdv sinde kullanılır ve 3 günden fazla kullanılmaması gerekir..hasta atakta alsın avmigreni..profilakside sandomigran tb 1*1 kullanabilir yada sibelium..
Örnek2:
1) Avmigran tb 1*1
Başlangıçta 2 tane alınır, gerekirse yarım saat sonra 1 tb daha alınır.
2) Bulantı-kusma varsa: metpamid tb 3x1 ya da metpamid amp 2x1 im ya da iv
3) hasta sakin-sessiz ortama alınır.

MİKÖZ (MANTAR)
YAKLAŞIM:
ANTİFUNGAL KREM:
+Laminox/ lamisil/ terbin/ terbisil/ terbonile krem 1x1 (2 hft)
+Zalain krem 1*1 (3 hft)
+Travogen krem 1*1 (3 hft)
+Oceral krem 1*1 (3 hft)
+Travazol/ travocort krem 2*1 (2 hft) (+antienf etki)
+Oceral krem 1*1 (3 hft)
ANTİFUNGAL TABLET:
+ Laminox/ lamisil/ terbin/ terbisil/ terbonile/ tekfin/ terafin tb 1x1
**Tdv:El tırnağında 2 ay, ayak tırnağında 3 ay
ANTİFUNGAL SPREY / JEL:
+Laminox/ lamisil/ terbisil/ terbonile/ tekfin demal sprey 1*1
+Lamisil dermgel jel 1*1
+Travogen sprey 1*1 (3 hft)
+Oceral sprey solüsyon 1*1 (3 hft)
TIRNAK CİLASI:
++Nibulen cila seti
Tırnak cilasını ilk kez uygulamadan önce, hastalıktan etkilenmiş enfekte olan tırnak, tırnak makasıyla mümkün olduğunca kesilir, geriye kalan enfeksiyonlu tırnak kısmı da törpülenir.
Başka bir şekilde önerilmedikçe, Nibulen tırnak cilası ilk ay günaşırı olarak ince bir tabaka halinde sürülür. Tırnağın etken maddeye doyması sağlanır. Uygulama, tedavinin 2. ayında haftada 2 kezden az olmamak kaydıyla ve 3. aydan itibaren haftada 1 kez olacak şekilde azaltılabilir.
Uygulama süresi boyunca haftada bir kez bütün cila tabakası alkollü mendil ile temizlenir. Bu işlem sırasında, enfeksiyonlu tırnak kısmı törpü yardımıyla mümkün olduğunca törpülenmelidir. Eğer bu sırada cila tabakası bozulursa, Nibulen tırnak cilası'nı çentilmiş yerlere tekrar sürmek kafidir.
Uygulama süresi enfeksiyon şiddetine bağlıdır, fakat altı aylık tedavi süresi aşılmamalıdır.
STEROİDLİ POMAD:
+prednol-a pomad 1x1 haricen
+dermovate pomad 1x1 haricen
DEZENFEKTAN:
+Permasol 250 mg DIB S: haricen
Kullanımı: 12 su bardagı ılık suya 1 tablet atılıp günde 2 kez 15 dakika ayak banyosu yapılır. Kurum ödemiyor ama 1,5 tl
Örnek1: (onikomikoz=tırnakta mantarı)
1.terbisil krem 2x1 haricen
2.terbisil 250 mg tb 1x1 tok (el onikomikozisi 6 hft, ayak onikomikozisi 12 hft)
Örnek2: otomiköz
I- travazol krem DIB S:2*1
II- Euo borique 10cc S:1*1gutt
otomikoz da gentagut gibi kulak damlaları kullanılmamalı çünkü doğal florayı iyice bozup mantar gelişimini arttırıyor.
Örnek3: otomiköz
—eğer kulak zarı intakt ise: exoderyl sprey 2x1 10 gün
—eğer zar perfore ise castellani solüsyonu 3x5 gtt 1 hafta (kırmızı bir sıvıdır ve kulağı kırmızıya boyar hastanın korkmaması için belirtmek gerekir)
otomikozda sık aspirasyonla temizlik en uygun tedavidir o yüzden yakınlarda kbb hekimi varsa bu tdv ile düzelmeyen vakaları göndermek yerinde olur.


MİYALJİ
Yaklaşım:
ANALJEZİK:
+parol 3*1
+majezik tb 2*1
+gamaflex tb 3*1
+rumasin pomad 2*1 (boyun tutulması)
+fastjel krem 3*1
+xefo rapid 2*1 (+antienf.)
+rheumon jel 3*1 (+antienf.)
+aprol fort tb 2*1 (+antienf.)
+voltaren tb 1*1 (+antiromatizmal)
+voltaren emulgel 3*1 (+antiromatizmal)
+Miyadren retard 1*1 (+antiromatizmal)
MİYORELAKSAN: (tok)
+cabral tb (/amp) 3*1
+muscoril/ muscoflex/ recoside/ thiospa tb 2*2 (1 hft süre ile)
+muscoril/ muscoflex/ thiospa merhem 3*1
MİDE KORUYUCU:
+lansor tb 1*1
Örnek1:
1) Voltaren tb 1*1
2) muscoril tb 1*1
3) lansor tb 1*1
Örnek2:
+Muscoril tb 2x2 / amp 2x1
+Majezik tb 2x1
+Fastjel (lumbaljide)
Örnek3:
1- xefo rapid tb s=2*1
2- gamaflex tb s=3*1
3- rheuman jel s=haricen
Örnek4:
1. Myadren Retard 100 mg 10'luk tb. DIB (Bir) S: 1*1
2. Recoside 4 mg Tb. DIB (Bir) S: 2* 2
+ Boyun tutulması varsa Rumasin Pomad
Örnek5:
1.cabral drj 3x1 tok ya da
muscoril 4mg cap 2x2 tok
2.aprol fort tb 2x1 ya da parol tb 3x1 tok
3.muscoril merhem 2x1 haricen ya da volaren emulgel 3x1 haricen


MONİLİAZİS (Pamukçuk)
(biberon-emzik sık sık kaynatılmalı)
Örnek1:
1) Nistatin oral süsp. (Mikostatin®, fungostatin®) 3-4X1 damlalık dolusu.
2) Bikarbobat emdirilmiş gazlı bezle ağız bakımı 3x1.
3) Beslendikten sonra gerekirse 1 çay kaşığı su verilmelidir.


NAZOFARENJİT AKUT
Antibiyotik tedavisi verilmez.
1-Analjezik ve antipiretik tedavi.
a.Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
b.İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda.
2-Serum fizyolojik %0,9’luk 3x5 damla burna. (Fizyolen ®)
3-Yatak istirahati.

OMFALİT
1-Antibiyotik tedavisi:
*Ampisilin-Sulbaktam: 50–100 mg/kg/gün 3 dozda. IV. 250–500-1gr flk (Duocid®)
*Ko-Amoksilav (Augmentin®, Amoklavin®, Bioment®) 200–400 mg/ölçek. 35–70–100 ml’lik şrp. 80–120 mg/kg/gün 2 dozda.
2-Rivanol ile pansuman (1 poşet ½-1 lt suda eritilerek hazırlanır)

OSTEOARTRİT
YAKLAŞIM:
ANALJEZİK:
+Brufen/ Artril/ Biophen/ Siyafen/ Suprafen/ Upren tb 3*1
+Etol fort 2*1
+Voltaren
+Profenid amp 2*1 (3 gün)
NSAİİ:
+Romacox / Zeloxim tb 1*1 / fort tb 2*1 (tok)
+Arveles tb 2*1
+Sulidin jel
MİYORELAKSAN:
+Muscoril/ Muscoflex/ Thiospa/ Adelex
Tb:2*2 (1 hft) Amp: 2*1 (3 gün)
+Cabral tb 3*1 (+anajezik)
MİDE KORUYUCU:
+Lansor/ aprazol tb 1*1
Örnek1:
1) Brufen 400 draje no:1 S:3*1
2) Cabral draje no:1 S:3*1
3) Lansor 30 mg caps no:1 S:1*1 (sabah aç)
Örnek2:
1. Voltaren 10 amp DIB s:1x1
2. Muscoril amp DIB s:1x1 (Karıştırılıp im yapılacak 6 gün)
3. Diprospan amp DIB s:1x1 (7. gün im yapılacak) (kortikoterapi)
4. Aprazol 30 mg cap. DIB s:2x1
Örnek3:
1. profenid amp. 2*1-muscoflex amp 2*1 karıştırılarak yapılacak
2. cabral ve etol fort ekle
Örnek4:
1- romacox fort tb dıb s:1x1
2- etol fort tb dıb s:2x1
3- sulidin jel dıb s: haricen
Örnek5:
1-arveles tb 1x1 ya da zeloxim tb 1x1
2- adeleks 4mg 2x2
3-lansor 30mg 1x1 aç
osteoartrit reçetesinde 2 adet analjezik olmamalı. arveles ya da zeloxim kullanılmalı.
Ayrıca analjezik etki gücü diklofenak grubu voltaren sr 75 1*1 ya da cox2 gücü yüksek etol fort tb kullanılanilir.


OTİTİS EXTERNA
eğer hasta denize giriyorum hemen kulağım ağrıyor der profilaktik amaçla bir şeyler isterse:
alchohol borique %5 (60 derece)
%2 asetil salisilik asit solüsyonu
bunların her ikisini birden veya tek bir tanesi de yeterli olabilir havuzdan çıktıktan sonra damlatabilir.
Örnek1:
1. genta gutt damla 4x2 ya da fuchitalmic damla 2x1
2. bioment bid 1gr tb 2x1 tok
3. apranax fort tb 2x1 tok
lokal bölge temizliği
4. eau de borique
eau de oxygen (aa. 50 cc) yazılır.
İstirahat önerilir.
Örnek2:
1) Genta damla S:4*2 damla
2) Augmentin 1gr BID tb S:2*1(1 haftalık tedavi)
3) Aspirin 500 mg tb S:3*1
Örnek3:
++Siprogutt veya gentagutt 3x5
++Onadron damla 3x5
++Novalgine tb 3x1 (belirgin ağrısı varsa)


OTİTİS MEDİA AKUT
Örnek1:
1) Augmentin 1 gr BID tb S:2*1
2) Aprol ya da apranax fort tb S:2*1
3) Otrivine burun spreyi 3*1 puff (5gün)
Veya clarinase tb 2*1
Örnek2:
1. Ceclor MR Tb DIB s:2x1
2. Dolorex drj DIB s:2x1
3. Gentagut damla DIB s:4x2 (her iki kulağa)


OTİTİS MEDİA KRONİK
Kronik otitis medialı hastalarda tedaviye yanıtsızlık durumunda KBB ile konsülte ediniz.

Yaklaşım:
A-KULAK TEMİZLİĞİ: Eau borique %2–4+eau borique /aa 20 cc. İle kulak yıkanır.
B-ANTİBİYOTİK: 10 gün
a.Amoksisilin (Alfoksil®, Largopen ®, Amoksina ®, Demoxil ®) 125–250 mg süsp. 50-100 mg/kg/gün 3 dozda, 10 gün.
b.Ko-Amoksilav (Augmentin®, Amoklavin®, Bioment®) 200–400 mg/ölçek. 35–70–100 ml’lik şrp. 80–120 mg/kg/gün 2 dozda.
c.Sefuroksim aksetil 125 mg/5ml 250–500 mg tb 20–60 mg/kg/gün 2 dozda. (Sefatin®, Zinnat®, Oraceftin®)
d.Sefaklor 125-250mg/ölç. 20–50 mg/kg/gün 2–3 dozda. (Ceclor®, Kefsid®)
C-SF: Serum fizyolojik%0,9’luk 3x5 damla burna. (Fizyolen ®)
D-ANALJEZİK-ANTİİNFLAMATUAR:
İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda.


OTİTİS MEDİA (SERÖZ-SÜPÜRATİF)
Amoksisilinin orta kulağa geçişinin ampisilinden iyi olduğu unutulmamalıdır.
Tedaviye cevap vermeyen durumlarda KBB uzmanına konsülte ediniz. Tekrarlayan otitis mediada yatarak emzirme, yatarak biberon alımı sorgulanmalıdır. Eğer yoksa araştırılmak üzere çocuk hastalıkları uzmanına yönlendiriniz.
A-ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ:
1-Amoksisilin (Alfoksil®, Largopen ®, Amoksina ®, Demoxil ®) 125–250 mg süsp. 80–120 mg/kg/gün 3 dozda, 10 gün.
2-Ko-Amoksilav (Augmentin®, Amoklavin®, Bioment®) 200–400 mg/ölçek. 35–70–100 ml’lik şrp. 80–120 mg/kg/gün 2 dozda.
3-Sefuroksim aksetil 125 mg/5ml 250–500 mg tb 20–60 mg/kg/gün 2 dozda. (Sefatin®, Zinnat®, Oraceftin®)
1-Sefaklor 125-250mg/ölç. 20–50 mg/kg/gün 2–3 dozda. (Ceclor®, Kefsid®)
B-ANALJEZİK-ANTİPİRETİK:
1-Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
2-İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda.
C-ANTİHİSTAMİNİK TEDAVİ:
1-Difenhidramin 12,5 mg/ölç (Benadryl ®) 5mg/kg 3 dozda.
2-Hydroxyzine 2mg/ml (Atarax® şrp) 2–3 mg/kg/gün 3 dozda.


ÖKSÜRÜK
YAKLAŞIM:
ANTİTUSİF + EKSPEKTORAN:
++gayaben şrp (+antihist)
S: 3 * 3 12 yaş üstü
S: 3 * 1 6 – 12 yaş
S: 3 * 1/2 2-6 yaş
++benical şrp/ bronkar-A/ dorfan/ triatus
S: 6 ay–12 ay 4*1/4 S: 1-6 yaş 3*1/2
S: 6 yaş üstü 3*1
++radyocodin şrp S: 4*1
++tuseptil şrp (+dekonjestan)
S: 2 yaş altı yok S: 2-6 yaş 6*1/2
S: 6 yaş üstü 6*1 (10 gün)
ANTİTUSİF + DEKONJESTAN:
++wintus tb (+antihis+antipiret+analjezik)
S: 6 yaş üstü 3–4*1
++coldeks kpsl (+antihis+antipiret+analjezik)
S: S: 6 yaş üstü 3*1
++tamol cold tb (+antipiret+analjezik)
S: 3*1
++contex kpsl (+analjezik)
S: 3*1 (tok)
++katarin kpsl/ fort tb/ ped şrp (+analjezik)
S: 12 yaş üstü 3*1 S: 6yaş-12yaş 3*1
S: 2 yaş-6yaş 3*1/2 6 ay altı yok
++benical cold lak tb (+antipiret+analjezik)
S: 3*1
++actidem şrp (+antihistaminik)
S: 12 yaş üstü 3*2 S: 6-12 yaş 3*1
S: 2-6 yaş 3*1/2 S: 6 ay-2 yaş 3*1/4
++tylol cold şrp/ deksan şrp (+antihista+antipiret+analjezik) S: 6*1
ANTİTUSİF:
++levopront şrp (kuru öksürükte) (1 hft)
S: 2-6 yaş 3*1/2 S: 6 yaş üstü 3*2
++sekodin tb (+antienf)
S: 1-6 yaş 3*1/2 S: 6 yaş üstü 4*1
++fenko/ kalamin/ oksabron/ perbronş/ prerebron/ subitol şrp
S: 12 yaş üstü 4*3 S: 6-12 yaş 4*2
S: 2-6 yaş 4*1 S: 2 yaş altı 4*1/2-1/4
++defeks şrp (+bronkodil+antihist)
S: 6 yaş üstü 3*1 S: 6 yaş altı 2*1/2
++rhinotussal kpsl/ süs (+antihist)
S: kpsl 2*1 S: 1-6 yaş 2*1
S: 6-12 yaş 2*2 S: 12 yaş üstü 2*3
ANTİENF + ANTİTUSİF + MUKOLİTİK + ANALJEZİK + ANTİPİRETİK:
++Peditus şrp S:2 yaş altı 3*1/2 S:2-6 yaş 3*1
S: 6-12 yaş 4*1 S: 12 yaş üstü 4*2
MUKOLİTİK + EKSPEKTORAN:
++mucocis şrp/ ped. şrp
S: 5 yaş üstü 3*1, 2–5 yaş 4*1/2
++mukobron tb (250mg) S: 10 yaş üstü 3*1
++mukoliz 250–375 mg kpsl
S:10 yaş üstü 3*1
++mukotik tb (250mg) S: 10 yaş üstü 3*1
++mukotik fort tb (375mg) S: 10 yaş üstü 3*1
++mukotik şrp (250mg) / ped şrp (100mg)
S: 5 yaş üstü 3*1, 2–5 yaş 4*1/2
++erdostin süsp (10 mg/kg)(175mg/5ml)(2*..)
++erdostin kpsl 150-300 mg S: 2*1
MUKOLİTİK:
++asist şase S: erişkin 3*1 S:2-7yaş 2*1
++asist plus şase S: 14 yaş üstü 1*1
++asist amp S: 1-2*1
++asist/ oxxa kpsl S: 3*1
++asist/ oxxa/ muconex şrp
S: erişkin 3*1 S: çocuk 2*1
++asist/ muconex ped şrp (10 gün süreyle)
S: 7 yaş üstü 3*1
S: 2-7 yaş 2*1 S: 2 yaş altı 2*1/2
++acetylcystein–600/ muconex–600/ mentopin/ nac–600/ extal tb
S: 14 yaş 2*1/2 S: 6-14 yaş 1*1/2
DEKONJ + ANALJEZİK + ANTİPİRETİK:
++a-ferin kpsl/ fort tb/ hot granül S: 3*1
++a-ferin plus ped şrp (4 gün)
S: 3ay-1yaş 3*1/4 S: 1-2 yaş 3*1/2
S: 2-6 yaş 3*1 S: 6-12 yaş 3*2
++apex tb s: 3*1
++forza/ oledro tb (+antihis+antiskretuar)
S: 12 yaş üstü 3*2 S: 6-12 yaş 3*1
++forza şrp (+antihis+antiskretuar)
S: 2 yaş altı 3*1/2 S: 2-6 yaş 3*1
S: 6–12 yaş 3*2
EKSPEKTORAN:
++benil/ fenidin/ historan/ hydryllin/ koklin şrp
S: 1-6 yaş 6*1/2 S: 6-12 yaş 6*1
S: 12 yaş üstü 8*1

PANİK BOZUKLUK
Örnek1:
1-) Paxil / Seroxat / Xetanor 20 mg tb
S:1*1 (sabah)

PARAZİTOZ (SOLUCAN-KIL KURDU)
YAKLAŞIM:
—andazol 40 tb/ süsp aile boyu tedavi
Nematod (yuvarlak solucan)
S: 2 yaş üstü tb: 1*2 süsp: 2*2 (1 gün)
Sestod (şerit) S: 2 yaş üstü 1*2 (3 gün)
—kontil/ pirantel çiğneme tb (sabah aç)
S: 2-6 yaş 1x1 S: 6-12 yaş 1*2
S: 12 yaş üstü 1*3
—kontil/ HRT/ Pirantrin süsp
S: 2-6 yaş 1x1 S: 6-12 yaş 1*2
S: 12 yaş üstü 1*3
—vermazol 100 mg 40tb 1x1 tb (30 gün)
2 hafta sonra aynı doz tekrarlanacak
Örnek1:
Kontil tab 1x3 sabah aç karnı üçünü birden içsin tek doz cümlesini döker.
Örnek2: çocuk
pirantel pamote(kontil, pirantel) 250mg susp 10mg/kg/gun tek doz uygulanır. Yani
2–6 yas arası 1 ölçek 6–12 2 ölçek
Örnek3:
Kontil süsp küçük çocukta 3x1,orta yaş çocuk 3x2,büyük çocuk 3x3 bu şekilde sadece 1 gün alsın 10 gün sonra yine aynı şekilde sadece bir gün alsın
Örnek4:
Ailece vermazol 100 mg ver(mebendazol) üç gün sabahları üçer tane 2 yaş üstü tabiii...
---Enterobius vermikularis (Kıl kurdu)-oksıyurazıs
Yaklaşım1:
1-Pirantel pomoate 10 mg/kg sabah aç karnına tek doz. 10 gün sonra aynı doz tekrarlanır (Pirantel ®, Kontil®)
2-Mebendazol tablet içebilecek çocuklara 3x1 şeklinde verilir. 100 mg/tb. (Vermazol ®, Versid®
Herhangi birisi uygulanır. 2 hafta sonra tekrarlanır.
Öneri: Aile tedavisi verilir.
Yaklaşım2: 20 Kg icin;
I) Vermazol 100 mg tb DIB(bir)
s:1x1 tb (1 gun) 2 hafta sonra ayni doz tekrarlanacak
II) Pirantel 250 mg susp. DIB(bir)
s:1x4 ml (enjektore 4 ml cekilir ve bir kere de verilir)
Vermazol tablet sadece 1 gün 1 tane kullanılacak. 2–3 hafta sonra 1 tane daha alınacak. Toplamda sadece 2 adet yani...
---AMEBIAZIS 20 Kg icin;
Örnek1:
Nidazol 200 mg susp. DIIIB(uc)
S:3x1.5 ölçek (10 gun)
---GIARDIAZIS
Örnek1:
Nidazol 250 / 500 mg tb ile 50 / 200 süsp var (çocukta 30 mg/kg) (yetişkinde 1gr/gün) (1 ölçekte 125mg var) 3 dozda 1 hafta verilir.
Örnek2:
Flagyl süsp (30 mg/kg dan) (1 ölçekte 125mg var) 3 dozda 1 hafta verilir.
Örnek3: 10 Kg icin;
Biteral 250 mg tb DIB(bir) s:2x1/2 tb (5 gun)
---ASKARIAZIS
Yaklaşım:
1- Pirantel pomoate 10 mg/kg sabah aç karnına tek doz. 10 gün sonra aynı doz tekrarlanır (Pirantel ®, Kontil®)
2- Mebendazol tablet içebilecek çocuklara 3x1 şeklinde verilir. 100 mg/tb. (Vermazol ®, Versid® 3–5 gün.
3- Piperazin 250mg/ölç, 100mg/kg 7 gün, (Helmipar®)
Öneri: Aile tedavisi uygulanır.
Örnek1: 20 kg icin;
1-) Kantipar 500 mg syrop DIB (bir)
S:2x1.5 olcek (2 gün)


PİŞİK (bebeklerde) Diaper Dermatit
Yaklaşım:
1-Epitelizan/ Skatrizan kremler:
++Bepanthene ® plus krem, Pantenol ® krem 3x1
++Hametan ® pomad 3x1
++madecassol pomad 2*1
Not: Steroidli kremler ör: Prednol A krem vb kullanılacaksa 1 haftadan uzun süre kullanılmaması aileye söylenmelidir. Özellikle tekrarlanan kullanımlarda Cushing sendromu yapabileceği unutulmamalıdır.
2-Antifungal kremler: Eğer sekonder mantar infeksiyonu düşünülürse (her zaman yaz)
++Dermotrosyd® krem 3x1
++Travazol
3-Ağrı kesici:
++lokalen/ anestol pomad
(Bu yukardaki 3 grup ilaçtan birer tane yazılıp azar azar karıştırılıp sürülecek)
4-Allerji yapan durum araştırılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. (Alkollü hazır ıslak bezler, deterjanla yıkanmış bezler vb)
Bebeğin altını değiştirirken temiz ılık su+pamuk önerilmeli ve silindikten sonra kurutulup bezi öyle bağlanmalıdır. İdrar yolu infeksiyonu açısından kızlarda önden arkaya silinmesi söylenmelidir. Pudrayla kurutma işleminden sakınmalıdır.
Örnek1:
1) hametan krem/ fito krem
2) travozol krem(eğer pişik geçmiyorsa satellit lezyonlar varsa)
mutlaka her çiş-kaka yaptıklarında altını değiştirsinler, havalandırsınlar, uzun süre aynı bezi kullanıyorlarsa değiştirsinler)
Örnek2:
1)Hametan pomad 2*1
2)genelde mantar enf eklendiğinden ketoral krem 2*1
Örnek3:
+bepanten
+fito
+travazol
Örnek4:
*Bepanthen / Hametan / Dermarest
*kızarık, çatlaklık, kaşıntı… varsa Travacort
Örnek5:
1.hametan krem 2x1
2.troysd krem 2x1(1 er saat ara ile sürülecek)


PİŞİK AYAKTA TERLEME
Örnek1:
1) Permasol tb no:1 S:1*1 (1 litre kaynamış suya at
2) Terkur krem no:1 S:1*1 (ilk 3 gün hergün sonra 2 günde bir)


PİTRİAZİS ROSEA
Lezyonlar 4–6 haftada kendiliğinden geriler, tedavi semptomatik
Örnek1:
1) Xyzal 5 mg tb no:1 S: 1*1
2) Hipokort krem no:1 S:1*1


PİYELONEFRİT
Örnek1: çocukta
1)Novosef 500 mg im
2)Amikozit flk 100 mg
3)Minoset / pedifen srp
Örnek2:
1. Cravit 500 tb DIB s:1x1
2. Aprol fort tab DIB s:2x1
3. Piyeloseptyl cap. DIB s:3x1
Örnek3:
1. Cefozin flk DXB(on) s:2x1 im
2. Buscopan tb DIB s:3x1
3. Minoset plus tb s:3x1
4. Purinol eff DIB s:4x1
Örnek4:
—cefozin flk (500-1000mg) dxb(on) s:2x1 im
—spazmotek tbl draje dıb 10 mg. (bir) s: 3*1
—purinol eferfesan granül dıb s:4x1 (4 ytl)


PNÖMONİ
YAKLAŞIM1:
*Eşlik eden hastalık, 1 yaştan küçük özellikle 6 aydan küçük yaş, genel durumda bozukluk, syanoz, taşipne, solunum yetersizliği, vital bulgularda bozukluk varsa hastaneye yatış için sevkedilmelidir.
1-ANTİBİYOTİK:
*Prokain Penisilin 400.000 U-800.000 U.50-100.000 U/kg/gün 2 dozda IM (İecilline®)
*Seftriakson flk IV 50–100 mg/kg/gün 2 dozda. 500mg–1 gr flk (Rocephin®)
*Eritromisin 100–200 mg/5 ml. 40–60 mg/kg/gün 3–4 dozda (Erytrocin ®)
2-ANTİPİRETİK:
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
3-MUKOLİTİK:
*N-Asetil Sistein şrp 20–30 mg/kg/gün 3 dozda (Asist® şrp) 200mg/5 ml
4-Gerekirse oksijen
5-Yatak istirahati
(Zinnat süsp/ tb/ flk gerçekten işe yarıyor)
Zinnat tb S: 2*500mg
Zinnat süsp 3 ay–12 yaş arası 2*15 mg/kg
Zinnat flk S: 3*750 mg
YAKLAŞIM2:
ANTİBİYOTİK
Penadur –LA flakon 1.200.00 IU IM S:1x1(3 günlük tdv)
Azitro 250 mg 6 tb S:1x1(6 günlük tdv)
Duocid tb S:4x1
Ketek tb S: 1x2
İnfex 200 mg 15 film tb 2x200mg(14 günlük tdv)
Spectracef 20 tb 2x2
Cravit tb 1x1
ANTİTUSSİF
oksabron şurup S:3x1
ANALJEZİK-ANTİİNFLAMATUAR
coldeks capsül S:3x1
peditus şurup S:3x1
Örnek1:
1) Rozephin flk im
2) Ventolin şrp
3) Asist şrp
Örnek2:
1.Sefuroks 125 mg tb. DIB S:2*1
(Sefuroks 125 mg 50 ml susp DIB S: 2*1)
2. Medafein tb. DIB S:3*1 çocukda S: 2*1
Örnek3:
1.tavanic tb 1*1
2.oksabron şurup 3*1
3.coldex cap 3*1
Örnek4: atipik
Klaritromisin Macrol 15 mg/kg/gün veya klacid
15 kg altı ise 125 mg/kg süsp.
15 kg üstü ise 250 mg/kg süsp.

PNÖMONİ LOBER
Örnek1:
1. Cravit 500 mg tb DIIB(iki) s:2x1 (10 gün)
2. NAC 600 Eff DIB s:1x1
3. Minoset Plus tb DIB s:3x1
Örnek2:
lober pnömoni demek pnömokok demek pnömokok için pen-os yazmak bile yeterliyken o kadar pahalı bi kinolon gereksiz. En fazla makrolid yazar böylece alt solunum yollarına da iyi penetrasyon sağlarsın.
levofloksasin(tavanic/cravit) moksifloksasin(avelox) pnömonik tek endikasyonu diabetik ya da KOAH'ı olan debil hastalardaki ciddi pnömoni tedavisinde son seçenek olmaları bu da göğüs tbc kliniklerinde yapılıyor zaten pratisyenlik bi hadise değil


POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU
Örnek1:
1.desyrel tb 2*1 dıb
2.benol tb 1*1 dıb
3.passiflora srb 3*1 dıb


PROSTATİT (KRONİK)
Örnek1:
Lebel tb / Tavanic tb 1*1


PSORIASIS (sedef)
Örnek1:
1-) Dermovate merhem / losyon S:2*1
2-) Momecon pomad S:1*1
3-) Psorcutan pomad S:2*1
4-) Xyzal tb S:1*1
Örnek2:
psöriyazis düşündürecek kaşıntılı plakları olan 65 yaşında erkek hasta. Plakları 5 senedir varmış. Hiç dermatoloğa gitmemiş. Anjiyo hikâyesi var. hipertansif. coraspin de kullanıyor. Bel bölgesinde, ellerinde, tibia ön yüzünde gümüş gri plakları var.
dermatoloğa gitmeyecek gibi duruyor.
1.avantan pomad s:1*1(sabah)
2.psöraks krem s:1*1(akşam)
3.psorkutan krem s:2*1
psöraks krem, uygulandıktan sonra o bölge yıkanılıyor. dolayısyla akşam dozunu uygulayıp yıkanılacak, sonra psorkutan sürülüp uyunulacak.
Örnek3:
I.Neotigason 10-25mg tb 1x1
II.Dermovate merhem / losyon 2X1
III.Psorcutan pomad (Beta da steroid var) 2x1
IV.Bepanthane krem 2X1
V.Xyzal tb 1x1
***Dermovate krem le pulları döküp sonra bepanthen krem sürülecek
Örnek4:
Dermatolojiyle ilgili bir konunun altını çizmek gerekir. Deri lezyonlarına ilk önce mantar ve virüs enfeksiyonları elimine etmeliyiz. Bu ikisinin tedavileri kendine özgü. Diğerlerine gelince kullanabileceğimiz preparatlar;
1.topikal steroidler:
advantan, hipokort, elocan, locoid, dermovat)
2.nemlendiriciler:
bepanten, hametan, exipial hydro/lipo
3.antihistaminik kremler: avil krem
4.antibiotikli kremler:
bactroban, fucidin, aknilox jel, cleocin-T solusyon, benzamycin, roza krem...

RAŞİTİZM
Yaklaşım1:
Yüksek doz tedavi birçok kaynakta önerilse de D vitamini intoksuna yol açağı için kullanılmamalıdır.
1- Yüksek doz D vitamini tedavisi:
Vit D3 (Devit–3 amp) 1 kez.
2- 1600–2000 ünite 6 aylık tedavi.
3- 5000 ünite 2 aylık tedavi.
4- Özellikle hipokalsemisi olanlarda ilk 2 haftada tedaviye kalsiyum eklenmesi aç kemik sendromu açısından faydalı olacaktır.
Asıl önemli olan raşitizm oluşmadan özellikle sadece anne sütü alanlarda Devit–3 damla 1x3 şeklinde uygulanmalıdır. (Multivitamin preparatlarında ve mamalarda devitamini olduğu unutulmamalıdır)
Yaklaşım2:
->Term Bebek için profilaksi:
I) Devit–3 damla 3 damla=400 IU DIB(bir)
S:1x3 damla (sabahları,2 yıl boyunca)
->Preterm bebek icin profilaksi:
I)Devit–3 damla 3 damla=400 IU DIB(bir)
s:1x6 damla (sabahlari tek seferde 6 damla,40 haftalik oluncaya dek
daha sonra 1x3 damla sabahlari tek seferde,2 yıl boyunca)
Örnek1:
ı) ca-laktat poset [dozu:50–100 meq ca++/kg/g (1000 mg ca-laktat=130 meq ca++)] s: 4x1 veya 6x1 (1 poset mamaya ya da meyve suyuna karistirilip icirilecek, (1 hft)
{ornek: 20 kg cocuk; 1)ca-laktat 3000 mg poset no:40(kirk) s:4x1 poset}
ıı) devit–3 amp 300.000 ıu no:1 (bir)
s:1x1 (ca-laktat tedavisinin 5. gununde 1 ampul kirilip icirilecek)
ııı)devit–3 damla 3 damla=400 ıu dıb(bir)
s:1x3 damla (sabahlari tek seferde 3 damla,2 yil boyunca)


RENAL KOLİK
Diclomec 75mg amp 1x1
Buscopan amp ve Novalgin amp 1x1
(gerekirse yarım saat sonra tekrar IM enj.)
Sonrasında,
DİCLOMEC 50mg tb 3x1 oral
Buscopan fort / Spazmotek fort tb 3x1
agrı giderılmesınde diklofenak sodyum narkotık analjezikler kadar etkin bulunmuştur.


RİNİT AKUT
Örnek1:
1)Benical cold tb no:1 S:3*1
2)Otrivine nasal sprey no:1 S:3*1puff (5gün)
3)polivit-C tb no:1 S: 3*1
Örnek2:
+sudafed tb 3*1
+qtrivine sprey 3*2
+parol tb 3*1
+clarinase tb 1*1

RİNİT ALLERJİK
Antihistaminikler: deloday, duact, ketsine, xyzal, claritine
Örnek1:
1) Xyzal 5 mg tb no:1 S:1*1
2) Flixonase nasal sprey no:1 S:2*2 puff (erişkin) 1*1 puff (4-11yaş)
****göz bulgularıda varsa(yaşarma kaşıntı)
Patanol %0,1 oftalmik sol. S:2*1 damla eklenebilir
Örnek2:
+Flixonase burun spreyi 2*1
+zyrtec tbl 1*1
Örnek3:
1.) Yenizin şrp (5mg/5 ml)
S: 12 yaş üstü 1*2
S: 6-12 yaş arası 1*1/2
S: 2-6 yaş arası 1*1
2.) Oksinazal Pediatrik Burun Damlası
S: 6 yaş ve üstü 2*2 6 yaş altı kullanılmaz, 3 gün sonra kesilir,
Yetişkinde ise İliadin Burun spreyi
S: 3*1 3 gün kullanılır, 3 gün sonra kesilir.
Örnek4:
+vivafeks 120 mg tablet s:1*1
+nasacort ** sprey s:2*2 (her buruna bir puf)
Örnek5:
1-) Cirrus tb S:2*1
2-) Nasonex nasal sprey S:2*1


ROMATİZMAL ATEŞ (ARA)
ARA düşünülen hastayı çocuk kardiyolojisi olan bir merkeze sevkedilmesi uygun olacaktır.
1-Benzatin Penisilin <20>20 kg 1 flk (Penadur-LA®, Deposilin®)
2-Asetosalisilik Asit 75–100 mg/kg/gün 4 dozda 3–4 hafta (Aspirin®) Maksimum 3,5 gr. 2 haftada azaltılarak kesilir.
3-Mide koruyucu (Mucain şrp 4x1 ölçek)
4- Kesin yatak istirahati.
5-Proflaksi 20 yaşına kadar.


ROSEOLA İNFANTUM
Semptomatik tedavi edilir.
1-Analjezik-antipiretik
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
2-Febril konvülzyona yol açabileceği unutulmamalı gerekirse ilk günler 2 farklı ateş düşürücü dönüşümlü kullanılabilir.


SELÜLİT
Yaklaşım:
•İESPOR 1g flakon DXB 2x1 (ödemiyor)
•NOVALGİNE amp 2x1


SİĞİL (VERRÜ)
Örnek1:
1) Verrutol sol. S:2*1 (üzerindeki ince tabaka kaldırılıp uygulanacak) (3 ay kullanılacak)


SİNÜZİT AKUT
(SF içeren burun damlaları her zaman yazılmalıdır.) (deniz suyu) (kurum ödemiyor)
+fizyosol
Örnek1:
1)Augmentin 1gr BID tb S:2*1
2)Otrivine nasal sprey S:3*1 puff
3)Etol fort tb S:2*1
4)Sudafed tb S:3*1
5)Buğuseptil sol. S:3*1 (8 saat arayla)
Örnek2:
1-Amoksilav tb. 1gr.DIIB(iki) S;2x1(10 gün)
2-Etol fort tb. DIB(Bir) S;2x1
3-İliadin sprey DIB(Bir) S;2x1(5 gün)
Örnek3:
1 - azitro tb 1x1 (4 gün ara verecek) sonra 2. kutu
2 - flagyl tb
3- iliadin sprey 2-3x1 4- apranax fort tb 2x1
iliadin sprey burunda cok kuruluk yapar hastalarınıza söyleyin 3–4 günden fazla kullanmasın.
Örnek4:
1.Sultamat 375 mg Tb. DIB (Bir) S: 2*1
2.Mentopin 200 mg Eff. DIB (Bir) S: 3*1 (Balgam Varsa)
3.Parasedol 500 mg tb. DIB (Bir) S: 3*1
4.İliadin Burun Spreyi DIB (Bir) S: 3*1 3 gün kullanılır sonra kesilir
Örnek5:
+serozil 500 1*1
+erdostin tb 1*1
+iliadin sprey 3*1
Örnek6:
+ketek tab 1x2
+A-ferin sinus tab 3x2
Örnek7:
+ketek 1*2
+aprowell fort 2*1
Örnek8:
+Augmentin 1 gr 2*1
+NAC eff 1*1
+parol tbl 1*1
Örnek9:
+Rovamycine tb 2*1
Örnek10:
1.moxitec 400mg tb 1x1 tok 7 gün
2.aferin sinüs tb 3x1 tok
3.otrivine mentol nazal sprey 3x2 puff (5 gün)
4.apranax fort tb. 2X1 tok
Örnek11: kronik
+ketek tb DIB 1*1
+nazokort nazal sprey DIB 1*2
+fortine tb DIB 2*1


SOĞUK ALGINLIĞI
Komp: OM, bronşit, sinüzit, pnömoni
Tanı: alerjiyi düşündüren belirtiler, renksiz burun akıntısı
(ÜSYE gribe bak)
Yaklaşım:
1) İstirahat / bol sıvı
2) Dekonjestan / SF damlaları
3) PS (ağrı-ateş varsa)
4) Ekspektoran (öksürük varsa)


SUÇİÇEĞİ
YAKLAŞIM:
1-ANTİPİRETİK TEDAVİ:
*Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
*İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
2-KAŞINTININ TEDAVİSİ:
Difenhidramin (Kalmason losyon®) 3x1
Hydroxyzine 2mg/ml (Atarax® şrp) 2–3 mg/kg/gün 3 dozda.
3- ANTİBAKTERYEL TEDAVİ:
Sekonder cilt infeksiyonu varsa
Örnek1:
1-ovadryl losyon s:tarifen
2-calpol susp 3x1
3-atarax susp 2x1
Örnek2:
1.zytrec surup 1*1
2.ovadril losyon 2*1
Örnek3:
*Kalmosan losyon
*calpol
*alerset şrp
*lezyonlar enfekte olmaya müsaitse antibiyotik oral/ krem
*lezyonlara su değdirmesin
Örnek4:
1- locoid krem
2- bephanten krem
3- calpol susp
4- zytrec susp


SVO
I. tromboliz 75mg tb s: 1x1
II.Aspirin 100mg tb s: 1x1
coraspin 150mg tb s: 1x1


TETANOZ
Tetanoz düşünülen bir hasta hastane ortamına sevk edilmelidir.
1-Kas spazmlar için
*Sakin ortam
*Diazem 0,3–0,5 mg/kg/doz IV puşe. (10 mglık 2 cc amp mevcut) veya 1 disyem/kg/doz (rektal) 5–15 dk ara ile. (Diazem® rektal, Diazem® amp)
*Spesifik immünoglobulin veya antitoksin tedavi:
Yenidoğanda tetanoz düşünülüyorsa Tetanoz immünglobulin ideal 250ünite/kg 3 doza bölünür. 1/3’ü sol bacağa 1/3’ü sağ bacağa, 1/3’ü verilebilirse intratekal yapılır.
Eğer IG bulunamazsa serum antitoksini yapılır. İntratekal yapılmaz. İntramuskuler sağ-sol ekstremiteye 1500–3000 ü/kg dozda yapılır. (total dozu)
Tek başına aşının anlamı yoktur.
*Antibiyotik tedavi:
Penisilinin ileti blokajı yapabileceğinden metranidazol tercih edilmelidir.
Metranidazol 40–60 mg/kg/gün 3 dozda (Flagy® Şrp, IV, tb)
*Oksijen tedavisi
Tetanoz Proflaksisi:


TİFO (SALMONELLOZİS)
1-ANTİBİYOTİK TEDAVİ:
Kloramfenikol 50-100mg/kg/gün 4 dozda. (Kemicetine® 125–250 mg süsp, 1 gr/flk) 2–3 hafta.
a) hasta bakımı
b) spesifik tedavi olmak üzere ele alınmalıdır.
HASTA BAKIMI:
Beslenme çok önemlidir. Hastanın şuuru yerinde ise ağız yoluyla kalorisi yüksek (yaklaşık 3000 kalori) barsak lezyonları dikkate alınarak protein ve karbonhidrattan zengin sindirimi kolay besinler verilmelidir. Barsakta posa bırakan selülozlu meyve sebze verilmemelidir. Et ve etten yapılmış her türlü besin, yumurta, süt verilebilir. Şuur bulanıklığı olan hastalar ise gerektiğinde damar yoluyla beslenir.
SPESİFİK TEDAVİ:
Tifonun tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin tercih sırası genelde Kloramfenikol, Ampisilin(veya Amoksisilin), Trimetoprim-Sulfametoksazol (TMP-SMZ) şeklindedir. Kinolonlar, sefalosporinler ise özellikle direnç gelişim problemi ortaya çıktıktan sonra kullanıma girmiş ilaçlardır.
Kloramfenikol ile tedavi 50–75 mg/kg/gün ve 4 doz şeklindedir. En az iki hafta süreyle verilmelidir.
Kloramfenikole kesin direnç varsa ampisilin veya amoksisilin kullanılabilir. Ampisilin 100 mg/kg/gün olarak 4 eşit dozda ve 2 hafta süreyle verilir. Herhangi bir toksik etkisi yoktur. Pek çok çalışmada ampisiline cevabın daha yavaş olduğu bildirilmektedir.
Trimetoprim-Sulfametoksazol eskiden beri tifo tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle kloramfenikol ve ampisiline karşı direnç saptandığı durumlarda kullanılır. Bir başka deyişle kloramfenikol ve ampisiline alternatif tedavi olarak kabul edilmektedir. 160/800 mg günde 2 doz şeklinde 2 hafta süreyle kullanılmaktadır. Etkinliği diğer iki ilaca göre azdır. Zaman zaman hepatik, allerjik ve hematolojik toksik etkileri görülür.
Üçüncü kuşak sefalosporinlerden özellikle sefotaksim, seftriakson, sefoperazon tedavide kullanılabilir.


TİNEA’LAR (DERMATOMİKOZİSLER = DERMATOFİTOZLAR)
Yaklaşım:
==SİSTEMİK/ TOPİKAL ANTİMİKOTİKLER:
1.) Griseofulvin:
tok karna alınmalıdır. Yetişkinlerde günde 1 gr, çocuklarda 10 mg/kg dan verilir. Hamile ve süt verene yazılmaz.
++gefulvin forte tb S: 2*1
++grisovin 250/ 500 mg tb S: 2*1
2.) Ketokonazol:
Yetişkinlerde günde 200 mg, çocuklarda 3,3 mg/kg dan verilir. Hamile ve süt verene yazılmaz.
tb ise S: deride 1*1 (1 hft), tırnakta 2*1 (3 ay)
krem ise S: 1*1 (2 hft)
şampuan ise S: haftada 2 kez 5 dk bekleyecek şekilde yıkanır. (1 ay boyunca)
++fungoral tb/ krem/ şampuan
++ketoderm krem
++ketoral tb/ krem/ şampuan
++konazol krem/ şampuan
++nizoral tb/ krem/ şampuan
3.) Flukonazol:
Çocuklara verilmez.
haftada 1kez 1 ay boyunca
++candidin-2 kpsl
++flucan dermal-2
++flurit-D
++fluzole-2 kpsl
++fungan-2 kpsl
++kandizol-2 kpsl
++zolax kpsl
4.) İtrakonazol:
(yemekten sonra alınır) (3 hft kullan) S: 1*1-2
++funit kpsl
++ıtraspor kpsl
5.) Terbinafin:
krem/ sprey ise S: 1 hafta boyunca 2*1
tb ise S: 20-40 kg 1*1/2 S: 40 kg üstü 1*1
S: yetişkin 1-2*1 (1,5 ay boyunca)
++corbinal dermal sprey/ krem/ tb
++laminox krem/ sprey/ tb
++lamisil krem/ sprey/ tb
++mikonafin krem/ tb
++mycocur krem/ sprey/ tb
++tekfin krem/ sprey/ tb
++terbisil krem/ sprey/ tb
++tigal tb
Örnek1: Tinea pedis/ manus
1) Terbisil krem no:1 S:2*1 (haricen)
2) Terbisil tb no:1 S:2*1 (1 ay)
Örnek2: Tinea pedis/ manus
1. laminox 28 tb DIB s:1*1 (tok)
2. zalain krem DIB s:1*1 (sabah)
3. exelderm krem DIB s:1*1 (akşam)
Örnek3: Tinea pedis/ manus
1. permasol tb DIB S:2*1 (1tb 2lt suya atılacak. Ayaklar içinde 15 dk bekletilecek.)
2. oceral krem DIB s:2*1
Örnek4: Tinea pedis/ manus
1. Lamisil 28 tb DIB s:1x1 (2 ay kullanılacak)
2. Terbisil krem DIIB (iki) s:2x1 Haricen
Örnek5: Tinea pedis/ manus
Aylık Doz (min 4 hafta)
1. Oceral Krem 5 kutu s:1x1 (Gündüz)
2. Oceral Sprey 2 kutu s:1x1 (Gece)
Örnek6: Tinea pedis/ manus
Travogen - Travazol krem 1x1 haricen
Mutlaka oral antifungalde başlamalısın bence... bi başına topikal yetmez.
Örnek7: Tinea pedis/ manus
1. Dermo- Rest 20 gr krem DIB (Bir) S: 2*1
Örnek8: Tinea capitis = Saç kıran
1) Terbisil tablet 1x1 (lokal ise gerekli değil; ama yağlı deride 9 gün kalabildiği için itrakonazol -travogen- kullanaılabilir; muayene de tutulum alanarı bu nedenle önemli)
2) ketoral şampaun 1x1 S: haricen haftada 2 kez (köpüğü bütün vücuda dağılması sağlanırsa rezüdüler ve anlamsız -genelde t.pedis ve manus da oluyor- id reaksiyonu kaşıntılarına da çare olabilir... 2 haftalık kür çoğu zaman yeterli oluyor... 4hafta sürdürmenizi ise öneririm...


TONSİLLİT
Yaklaşım: çocukta
(tonsiilite ilk üç gün ateş kaçınılmazdır ilaçla dahi geçmez panik yapma)
—Tipik tonsillitse:
+Augmentin süsp 200/ 400/ 600 ml ES 2*1
(80 mg/kg/gün) (10 gün süre ile)
—Atipik tonsillitse: (yani tam tonsillit olduğuna karar veremediklerin)
+Klacid 125/ 250 ml süsp 2*1 (15 mg/kg/gün) (1 hafta) S: 15 kg altı ise 125 mg/kg
S: 15 kg üstü ise 250 mg/kg
Örnek 1:
I- Augmentin BID 1000mg tb. DIB s:2*1
II- Apranax fort tb. DIB s:2*1(tok)
III-Tanflex oral sprey DIB s:3*2 puff
Örnek2:
+Klacid 500 mg tb 2x1
+Kloroben sprey 6x6
+Panadol tb 2x1
+Cataflam drj 2x1


TONSİLLİT KRİPTİK
Yaklaşım:
A) Antibiyotik: (Prokain Penisilin) (1 hafta)
1) 7 gün penicilin+8. gün deposilin tdv.si:
++İecilline 400.000 Ü / 800.000 Ü flk D7B
(50–100.000 Ü/kg/gün) 2*1 - 1*2 IM
++Pen-os şrp 400-800 mg (50 mg/kg/gün)
8. gün deposilin yaptırılır.
2) 1. gün deposilin+ 1 hft.lık augmentin tdv.si:
++Deposilin/ Penadur (çok sık hastalanırsa)
S: 27kg altı 6:3:3; S: 27 kg üstü 1:2 DIB
Ertesi gün 1 haftalık augmentin başlanır.
B) Analjezik-antipiretik: Hastanın ateşinin çok yükselebileceği göz önüne alınarak gerekirse dönüşümlü olarak ikili kullanılabilir.
1) Parasetamol şrp 40–60 mg/kg/gün 4 dozda. (Calpol®, Vermidon®)
2) İbuprofen şrp 100 ml/5 ml (Pedifen®, Dolven®) 30–50 mg/kg/gün 3 dozda
Ateş ve baş ağrısında ense sertliği bak (menenjit?) (her menenjitte ense sertliği olmayabilir)
Örnek 1: erişkin
++pen-os 1gr tb 3*1
++andorex gargara 3*1
++dolorex tb (antienf. etkisi var) 2–3*1
++asist plus şase 1*1 (gece yatmadan)
Örnek2: çocuk
++pen-os 400 veya 750 süsp (50–100bin ü/kg) S: 3*1
++asist ped. şrp S: 2*1
++dolven şrp S: 3*1
Örnek3:
1.amoklavin BID 1gr DIB S:2x1
2.sudafed tb DIB S:3x1
3.melox fort DIB S:2x1
4.andorex gargara DIB S:3x1
Örnek4:
1) pen-os tb 1gr D1B (bir) S:2*1
penisilin allerjisi varsa eritromisin tercih edilir: eritro 500mg tb DIB(bir) S:2*1
2) vermidon tb D1B(bir) S:3*1
3) tanflex oral sprey D1B(bir) S:3*2puff
Örnek5:
1.) Pen-os 400mg şrp S: 1–6 yaş 3* 2,5 ml
S: 6-12 yaş 3* 5 ml S:12 yaş 3 * 10 ml
Penisilin alerjisi varsa
a. SEF 5 ml/250 mg susp. S: 12 yaş üstü 3*2 S: çocuklarda ise 25 mg / kg gün
2.) Ternex Oral Sprey
S: 6-12 yaş 4*1 S: 12 yaş üstü 8*1
Örnek 6:
++cocuk 8 kgdan azsa iecilline 400.000 8 kg dan fazlaysa iecilline 800.000 IM 10 gün.
Penisilin allerjisi anamnezi alırsan;
Augmentin 200/400 süsp
(40 mg/kg/gün) S: 2 x 1
++calpol şrpp (40 mg/kg/gün) S: 4x1
(mesela kronik otitis media da uygun bir kulak damlasıyla eklenebilir.)
Örnek7:
++İespor 500 mg flk 2x1–1/2
++Croxilex 200–400 mg şrp 2x1–1/2
++Calpol/ Calpol 6 plus/ Dolven şrp 3x1–1/2
Örnek8:
1 İespor 1 gr flk 2x1 yada depo penisilin 1*1
2 Augmentin 1 gr tb 2x1
3 Aprol fort tb 2x1
Örnek9:
1.) penisilin alerjisi varsa; (siz yine de risk almayın bence yoksa da varmış gibi davranın!) klindan 600 mg flk DXB(on) s:2*1 (im) veya eritro 500 mg tb DIB S:2*1 (aç)
penisilin alerjisi yoksa devapen 800iü flk DVIB(altı) s:2*1 (im) (önce) pen-os 1000 mg tb DIB s:3*1 (aç) (sonra) veya penadur -la 1.2 flk DIB s:1*1 tek doz (im)
2.) tantum verde gargara DIB s:2*1
3.) parol tb DIB s:3*1


UYUZ (scapies)
Yaklaşım:
ŞAMPUAN VE LOSYON:
+Kwellada losyon
S: sabah saat 08.00’da boyundan aşşağı sürecek ve akşam 20.00’a kadar yıkanmayacak.
+Kwellada şampuan
ANTİHİSTAMİNİK:
+Claritine tb 1x1
Örnek1:
I. Kwellada losyon DIB S:Haricen, tarifen
Nette prospektüsünde detaylar var. 2 yaşa kadar scalp dahil tüm kafa ve vücuda uygulanır(2 yaş altı çocuklarda nedeni bilinmeyen bir şekilde kafayı da tutarken sonrasında tutmaz), 2 yaş sonrasında boyun ve aşağısında her yer(gluteal sulcus vs. dahil diye uyarmak gerekir)
(Prospektüsten Alıntıdır:
Erişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda: 30 ml losyon yeterlidir. Ancak bazı erişkinlerde bu dozdan daha fazlası gerekirse de 60 ml? den fazla kullanılmaması gereklidir.
* 6–12 yaş arasındaki çocuklarda: 15 ml losyon yeterlidir.
* 1–5 yaş arasındaki çocuklarda: 7,5 ml losyon yeterlidir.
* 2 aylıktan 1 yaşa kadar olan çocuklarda: 3.75 ml losyon yeterlidir.
7,5 ve 3,75 ml. seviyeleri belirlenmiş özel ölçek, ölçeklendirme için kullanılabilir.
Baş, boyun, saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda doz arttırılabilir.
İlaç sürüldükten 8–14 saat sonra banyo veya duş ile vücut iyice temizlenir.
Hastaların çoğunda tek doz uygulama uyuz enfestasyonunu tedavi etmek için yeterlidir.
Eğer bir iyileşme gözlenmiyor ve yeni lezyonlar oluşuyorsa, ikinci bir uygulama en erken 7. günden sonra tekrarlanabilir.
Uyuz tedavisindeki kişilerle çok yakın ilişkileri bulunan (aynı yatağı paylaşma, cinsel temas gibi) aile bireylerinin de tedavi olması gereklidir.)
Ayrıca yıkanabilen tüm giysiler mümkün olan yüksek derecede sıcak suyla yıkanmalı, yıkanamayanlar 5–6 gün kadar ağzı kapalı poşetlerde tutulmalı. Aile bireylerini tekrar belirteyim, herkes tedavi almalı.


ÜRTİKER AKUT
Antihistaminikler: avil, deloday, atarax, ketsine, zyzal, claritine
Örnek1:
1.) Yenizin Şrp. ( 5mg/5 ml)
Yetişkin ve 12 yaş üstü DIB (Bir) S: 1 * 2 ( 10 ml tek doz)
2 – 12 yaş arası çocuk DIB (Bir) S: 1 * 1
2.) Difestol Jel S: Haricen
Örnek2: çocuk
1)Atarax 3*1 / zytrec 1*1
Örnek3: acil
1.) avil amp 1*1
2.) (solunum güçlüğü varsa)
++prednizolon 2 mg amp 1*1 ım
++prednol 40 mg ıv puşe
3.) adrenalin 0.25 mg\ml 1*1 sc
4.) O2 ver
5.) 500 cc sf 250 cc/h ten ıv inf
Örnek4: Acil
1. Avil (2 ml) 6 ay - 3 yaş çocuk i.m olarak 0,4- 1 ml yavaş verilir
4 yaş - 12 yaş 0.8- 2 ml İ.V
2. Dekort 1 ampul İV
3. SF


ÜSYE (SİNÜZİT, AOM, TONSİLLİT, FARENJİT)
Yaklaşım1:
ANTİBİYOTİK:
+Augmentin 1g tb 2x1 (tok)
+Spectracef 20 tb 2x1
+Lebel 250–500–750 mg 1x1, 2x1
+Azitro / Macrol 250-500mg tb 2x1
ANALJEZİK-ANTİENFLAMATUAR-ANTİPİRETİK:
+Parol tb 3x1
+Tadolak / Etol fort / Majezik tb 2x1
ORAL ANTİSEPTİK:
+Kloroben oral sprey 4x1 puf
DEKONJESTAN –KORTİKOSTEROİD BURUN SPREYİ (AOM-sinüzitte):
+Nasocort / Nasonex nazal sprey 1x2 puf (AOM-sinüzit)
+İliadin burun spr 2x1 (en fazla 3–5 gün kullanılmalı)
+Allergodil burun spr 2x1 (Antihistaminik-Antienflmatuar)
+Sudafed tb 2x1 (AOM-sinüzitte) (dekonjestan)
EKSPEKTORAN:
+Mentopin 600 mg Eff. Tb 3X1
+NAC / ATC 600 eff tb 3x1
ANTİGRİBAL KOMBİNASYON:
+Benical tb 3*1
+Duact tb 3x1
+Theraflu fort tb 4x1
+Vermidon hot poşet 2 defa sıcak suya karıştırarak (kurum ödemiyor)
Yaklaşım2: çocukta
ANTİBİYOTİK:
1)Amoksisilin+klavulanik asit: (80 mg/kg/gün)
+Augmentin/ Croxilex/ Klavunat/ Klamoks BID 200-400 mg süsp S: 2*..
+ Augmentin ES 600mg süsp S: 2*..
2)Makrolit: (Klaritromisin) (15 mg/kg/gün)
+Klacid/Macrol/Deklarit 125-250mg süsp S:2*..
3)Penisilin: (3-4 dozda) (7-10 gün)
+Pen-os şrp (400.000 U-750.000 U/5 ml) (50-150.000 U/kg/gün)
+ Alfasilin/ Ampisina 125–250 mg/5 ml süsp (50–100 mg/kg/gün)
AĞRI KESİCİ: (yaklaşık 10 kg.a 1 ölçek)
1) parasetamol: (10-15 mg/kg/gün) (4-6 dozda)
+ calpol/ parol/ tamol/ süsp (125 mg=1ölçek)
+calpol-6-plus süsp (240 mg=1ölçek)
2) NSAİİ: (10 mg/kg/gün) (3-4 dozda)
+dolven/ ibufen/ profenid süsp(125mg=1ölçek)
3) suppozituar:
+paranox supp S:1yaş altı 1-2*1
S:1-3 yaş arası 1-3*1 S: 3-6 yaş arası 4-6*1
(özellikle kusan çocukta, küçük bebeklerde)
4)*Peditus şrp (ateş+öksürük+ağrı kesici)
ORAL ANTİSEPTİK:
+Kloroben/ Farhex/ Andorex oral sprey 4*1
BURUN DAMLASI: (yaklaşıkyaklaşık 8*1)
1) SF içerikli:
+Serum fizyolojik/ Fizyolen damla
+ Serum fizyolojik/ Sterimar sprey
2) Steroid içerikli: (3-5 gün)
+nasonex/ naze/ iliadin burun spreyi S:3*1
ANTİGRİBAL KOMBİNASYON:
1) Parasetamol+Psödoefedrin:
+A-ferin/ Katarin
2) Psödoefedrin etkisi yüksek olanlar:
+Benical/ Sudafed/ Actifed şurup 3x1
(özellikle bunları irritatif öksürük, burun tıkanıklığı, otit, sinüzitte ver)
Örnek1:
1) Augmentin SÜPP 50mg/kg(200 ve 400 lük formları var 12 saat arayla olacak sekilde doz 2 e bölünerek verilir..örnegin cocuk 20 kg ise 50*20=1000 400 lük formdan yazıp sabah aksam 1.5 ölcek verebilir)...
2) calpol süpp 2*1
Örnek2:
1.) Sultamat Pediatrik 40 Ml Susp. DIB (Bir) (250 mg 5ml)
S: 2* 375–750 mg erişkin
S: 30 kg altında 25 mg/ kg gün
2.) Mentopin 200 mg Eff. DIB(Bir)
S:6-14 yaş 3*100mg S:2–6 yaş 2*100mg
S:2 yaş altı 1*10mg (Balgam Varsa)
3.) Paradesol Eliksir DIB (Bir) S: 3*1/2
4.) Oksinazal Pediatrik Burun Damlası DIB (Bir) S: 2*2 6 yaş ve üstü 6 yaş altı kullanılmaz ayrıca 3 gün sonra kesilir
Örnek3:
1)Augmentin 1 gr tb 2x1
2)Etol fort tb 2x1
3)İliadin burun spr 2x1 (en fazla 3-5 gün kullanılmalı)(AOM-sinüzitte)
4)Sudafed tb 2x1 (AOM - sinüzitte)
etol yerine majezik kullanıyom ben daha ekonomik...
Örnek4:
--croxilex 200–400 mg şrp
40mg/kg/gün 2 doz halinde
--calpol - Calpol 6 plus şrp 3x1–1/2 veya
Dolven şrp 3x1 (özellikle 6 yaş üstünde tercih)
--İliadin burun spr 2x1 (6 yaş üstünde-en fazla 3–5 gün kullanılmalı)(AOM-sinüzitte)
--Sudafed şrp 3x1-1/2 (postnazal akıntının şiddetine göre ve uygun görürseniz)(AOM - sinüzitte)
Örnek5:
I) Augmentin BİD 1 gr tb DIB (Bir) S:2x1
II) Andorex gargara DIB (Bir) S:3x1
III) Sinecod şurup DIB (Bir) S:3x1 (öksürük varsa)
Örnek6: erişkin (a. farenjit)
1) Augmentin 1gr BID tb S:2*1
2) Tanflex oral sprey S:3*2puff
3) Aprol fort tb S:2*1
4) Bepanthene pastil S:3*1


VAJİNAL AKINTI
YAKLAŞIM:
•SÜT KESİĞİ TİPİNDE KAŞINTILI AKINTISI VARSA (CANDİDA) :
A) Antimikotik:
1. Flucan (flukonazol) 150 mg tb S: 1*1 (haftada 1 tb) (2 hafta)
2. candidin tb S: 1*1 (haftada 1 tb) (2 hafta)
3. fluzole tb S: 1*1 (haftada 1 tb) (2 hafta)
4. fungan tb S: 1*1 (haftada 1 tb) (2 hafta)
5. zolax tb S: 1*1 (haftada 1 tb) (2 hafta)
6. sporex tb S: 1*2 (3 gün boyunca)
7. Ketoral vaj supp1*1(gece yatmadan)(3gün)
8. Nizoral ovül 1*1 (3 gün)
9. Gyno-travogen ovül
S:1 tane fitil vajinal yoldan uygulanacak
10. Gynoflour ovül 3x1
–İçinde 6 kapsül var
–3’er tane 2 gün kullanacak
–+4 derecede (buzdolabında) saklanacak mutlaka
–laktobaril-Normal florayı güçlendirmek için
•TEKRARLAYAN CANDİDA ENFEKSİYONLARINDA İSE:
1. Flucan/ kandizol/ flurit 150 mg tb (kendisine ve eşine) (6 ay boyunca her ay mensturasyon sonrası 5.veya 6. günü)
S: 1*1 (haftada bir tane alacak)
2. Gynoflour ovul 3x1
•SARI/ YEŞİL KÖPÜKLÜ VE/ VEYA KÖTÜ KOKULUYSA (TRİKOMONİYAZİS):
1. Flagyl tb S: 1*4
1. Biteral tb 2*1
2. Biteral vaj tb 2*1
==**ANTİFUNGAL+ANTİBAKTERİYEL==
++Neo-penotran vaj. ovül / Nidazol-M tb
(14 ovül var) S: her akşam 1*1 (2 hafta)
++ Neo-penotran forte vaj. ovül (7 ovül var)
S: her akşam 1*1 (1 hafta)
++ Neo-penotran forte L vaj. ovül (7 ovül var)
S: her akşam 1*1 (1 hafta)
Örnek1:
1) neo-penetran vaj. ovül 2*1
(adetliyken uygulanmayacak)
2) fluzole kaps 150 mg (haftada 1 kez)
3) travozol krem
Örnek2: vajinit
+neo-penetran forte L vaj. ovül 1*1
Örnek3: vajinit
+flagyl 500 mg 3x1
+neo-penetran vajinal ovul 1x1(gece yatarken)
+gynoflor vajinal tb 1x1(gece yatarken)


VARİS
Örnek1:
1) doxium 500mg tab DIB 2*1
veya daflon 500mg tab 1*2
2) kompresyon çorabı (orta basınçlı dizüstü kapalı burun)


VERTİGO
Örnek1:
Santral kaynaklı olmadığını kesinlikle ispat ettiğiniz bir periferik vertigo'ya
1) betaserc tb 3*1
2) dramamine 2*1 / metpamid tb
Örnek2: acilde
500 cc sf içine 3 amp nootropil 1 amp dramamine koyup 2 saatte iv inf başlanmalı (santral değilse)
eğer bulantı eşlik ediyorsa
100 cc sf içine 1 amp metpamid konup 30 dk da iv inf
Örnek3:
Nootropil şrp / tb 2*1


YANIK
Yaklaşım:
1.) Ağrı kesici:
++Ksilidin/ Anestol pomad S: 2*1
2.) Antibiotik+Antifungal: (gümüş preparatları)
++Silverdin/ Silvamed/ Silvadizin krem S: 2*1
3.) Skatrizan:
++Fito krem 20-40 gr S: 2*1
++Madecassol merhem S: 2*1
Üç grup karıştılır ve steril bir şekilde sürülür.
Örnek1:
1. Anestol DIB s:haricen
2. Silverdin pomad DIB s:haricen
3. Rif amp DIIIB (üç) s:haricen
Karıştılıp steril spançla pansuman yapılacak


YARALANMA-KESİK
Yaklaşım:
1. mutlaka sistemik antibiyotik başla
2. mutlaka tetanoz aşısı yap.
(lise 1.sınıfta ve askerde tetanoz aşısı yapılıyor, 5 yıl koruyuculuğu var)


YUMUŞAK DOKU ZEDELENMESİ
YAKLAŞIM:
*** İLK 3 GÜN AKUT TDV
SOĞUTUCU JELLER (NSAI JELLER)
–diclomec jel
–fast jel
–rheumon jel
–dicloron jel
–prepajel
*** 3 GÜNDEN SONRA KRONİK TDV (RA-OA DE DE VERİLEBİLİR)
ISITICI JELLER (NSAI JELLER)
–thermorheumon jel
–thermoflex jel
*** TRAVMAYA BAĞLI CİLT ALTI EKİMOZ, PETEŞİ VARSA
–lasonil jel
*** KAS GEVŞETİCİ JELLER, SPAZM VARSA
–muscoril jel
–muscoflex jel
*** BUNLARA EKLEYECEĞİN ANALJEZİK:
–apranax 275mg tbl (12 yaş üstü çocukta) 2*1
–apranax fort tbl (erişkinde) 2*1
–voltaren sr (yavaş salınımlı) 1*1
Örnek1: (bağ yaralanması)
1. biprofenid tb 2x1 tok
2. voltaren emul gel 3x1 haricen


ZEHİRLENME MANTAR
1. 1 gr / kg aktif kömür
2. SF
3. Emedur IM
4. 0.01 mg/kg atropin
5. Diazem ampul (yarım ampul )


ZONA ZOSTER
Örnek1:
1) minoset tb 3*1
2) valtrex tb 500 42 tb 3*2 (7 gün)
3) eau barique %2lik ve burrow pansuman
4) yaralar hafif kurutlandıktan sonra bactroban pomad 3*1
Örnek2:
1) etol fort tb 3x1
2) valtrex tb 500 42 tb 3x2 (7 gün)
3) eau barique %2’lik ve burrow pansuman yaralar hafif kurutlandıktan sonra bactroban pomad 3x1
Örnek3:
1. zovirax (asiklovir) 800 mg tb. 5X1 7 gün
2. bactroban pomad 3x1 haricen (krutlandıktan sonra)
3. eau de borique (iyileşme sürecini hızlandırır)
4. parol tb. 3X1 tok
Kullanıcı avatarı
#1079243 gönderen drriza
12.12.2010 - 22:11:21
Ellerine saglik tesekkurler ....
Kullanıcı avatarı
#1079247 gönderen drriza
12.12.2010 - 22:13:58
Ellerine saglik tesekkurler ....
Kullanıcı avatarı
#1079311 gönderen 10zeytin10
12.12.2010 - 22:43:44
diğer reçetelerden böyle ayırman çok iyi olmuş gerçekten..
# gönderen Drtus Reklam
13.10.2009
Kullanıcı avatarı
#1084973 gönderen 10zeytin10
19.12.2010 - 23:30:28
tam olmasa da biraz inceledim.. ama bana biraz karışık geldi :(
çok yararlı ve kapsamlı bi paylaşım ama mesela bi hastalık arandığında tedavisi net değil.. ayrıntıların ve karmaşanın çok olduğu reçeteler var.. bu karmaşa, içerikten yararlanmayı engelliyo..

bi de bunlar güncel reçeteler mi? yani tamamen güvenebilir miyiz dozlara ilaçlara falan?

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir