Atamalarla ilgili bilgi paylasim platformu...
Kullanıcı avatarı
radz yazdı:eşim 5 yıldır aynı sehırde özel bı bankada calısıyor.zorunlu hızmetten sonra onun yanına es durumu yapabılıyormuyum ?yoksa herzamn o mu bana tabii olmak zorunda


bu o kadar zor ki ..bırakın özeli devlet bankasında dahi olsa eşiniz ben kaç senedir eş atamalarını takip ediyorum.eşi doktor dışı bir meslekte ise ( asker akedemik personel,seçimle gelmiş yöneticiler ve üst bürokratlar hariç) atamasının yapıldığını görmedim.
diyelim kabul ettiler bu sefer eşinizin kaç yıl prim ödediğinine bakılır.görünüşe göre ya sizinle aynı ya sizden az.bu durumda bile reddetme ihtimalleri yüksek,size tavsiyem eşinizin sizin bulunduğu yere atanması yada ikinizin ortak olabilecek yere tayin istemeniz...ama bir şansınızı deneyin eş kurasında
Kullanıcı avatarı
fibrin yazdı:Merhaba drkonya,mecburi hizmetini tamamlamadan eşim istifa etmişti ve cezası temmuzda bitiyor.şu an benim çalıştığım ile atanması için ne yapmamız lazım.Teşekkür ederim :)


temmuzdan sonraki ilk açıktan atama kurasına katıldıktan sonra çalışmasına mütakip ilk gün açık bulunan eş durumu kurasına ( 2 ayda bir açılyor) katılıp yanınıza gelmesi mümkün
Kullanıcı avatarı
pasha_boy yazdı:Babamın sağlık durumu nedeniyle atama istiyorum. Ama babamın Bağ-Kur'u var. Bu durumda bakmakla yükümlü olmamış mı oluyorum ? Yani atama için gereken bu şartı yerine getirememiş mi olacağım ?


Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. Maddesine Göre
Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;
1) Mazerete dayalı atama talep formu,
2) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu
raporunun aslı veya raporun verildiği hastane baştabipliği tarafından
onaylanmış sureti (başvuru tarihi itibariyle son altı ay içerisinde
alınmış)
3) Raporun eşine veya kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu
anne, baba ve çocuklarından birine ait olması halinde vukuatlı nüfus
kayıt örneği, anne ve babası için ise; ikametgah ilmühaberi..

eğer babanızın sağlık güvencesi sizden bağımsızsa bkmakla yükümlü olmayacağınızı düşünüyorum
Kullanıcı avatarı
pasha_boy yazdı:Yok yok maalesef bağımsız benden. Bu nedenle baştan kaybediyorum.
Arka gerek arka düşman gerek korka... Arkamız olaydı mecburi devam ederken bile giderdik ya, söyletmen gari...


atamalar içinde en zoru sağlık atamasıdır.üzerinize bile olsa atanma ihtimalin zor ama ben gene de denemeni tavsiye ediyorum.bunların sağı solu belli olmaz..ya tutarsa :)
Kullanıcı avatarı
Benim sorum da acaba, diyelim babamıza ait sağlık mazereti kabul edildi, o zaman babamızın ikamet ettiği yere mi atanıyoruz, ya da mesela derler mi erzurum eğt araş hastanesi vb fln var, oralarda da takip ve tedavi olabilir seni oraya atıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bakmala yükümlü olunan kişinin sağlık güvencesinin ayrı olmasının atamayla ilişkisi yok. Sonuçta çoğu kişinin annesi babasının kendi sağlık güvencesi var ve nadir de olsa bazen mazeret olarak kabul ediliyor
Kullanıcı avatarı
ben buldum cevabını.


http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/Belge ... 0ABDF60D66Ailemde bakmakla yükümlü olduğum ağır hasta kişiler var, halen görev yapmakta olduğum yere onları getirmeme imkan yok, onların yanına gitmek için ne yapmalıyım?
--------------------------------------------------------------------------------

Sağlık durumu nedeniyle tayin talebinde bulunanlar Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre kendisinin veya Kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin (kendi, eşi, çocuğu, babası, annesi) sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye gireceği, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin raporları Bakanlığımızca belirli günlerde toplanan Sağlık ve Değerlendirme Komisyonunda neticelendirilir; uygun görülenlerin tayinleri tedavilerinin yapılabileceği bir sağlık kuruluşunun bulunduğu illerden birine tayini yapılabilmektedir.
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ'ne göre

Asistanlıkta kurum değiştirme

MADDE 23 -
(1) Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.
b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.
(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları zorunludur. Ancak eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Kurulun (Tıpta Uzmanlık Kurulu) tespit edeceği kurum ve birimlere kendi mevzuatlarına uygun olarak nakledilir.
(5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir kanıtlayıcı belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle, uzmanlık öğrencisinin tabi olduğu mevzuata göre mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumdaki ilgili uzmanlık dalının sınava girilen dönemdeki sınav puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav puanının ortalamasına bakılır. Geçiş yapmak isteyen uzmanlık öğrencisinin puanı geçiş yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla geçiş yaptırılır.
(6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.
(7) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma beşinci fıkradaki şartları taşıması .
Eş Durumu Nedeniyle Atama
Madde 20 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/14 Mad. ; Değişik madde: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/12.md.)
Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.
Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.
Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, kapsam dışı uzman tabipler, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/12.md.) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde dönem tayininde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.
İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.
Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.
Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.
(Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/12.md.) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.
(Mülga fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/12.md.)
Kullanıcı avatarı
bluedrhgp yazdı:yeni mezun biri asistan olan eşinin yanına nasıl atama istiyor yani hangi kuraya katılıyor ya da ismi nasıl ve hangi listede çıkıyor?


zorunlu hizmet yükümlülüğü MAZERET DURUMU (EŞ VEYA SAĞLIK) ATAMA KURASINA katılıyorsun pbs üzerinden yapıyorsun.eğer mazeretin kabul edilirse sana sunulan mazeretine uygun yerlerden birini seçiyorsun eğer kabul edilmezse normal zorunlu kurasına başvuruyorsun .mazeret kurası normal zorunlu kurasından önce olduğu için bir hak kaybı olmuyor
Kullanıcı avatarı
arkadaslar benim sorumuda cevaplarsanız sevinirim ben bu sınavda üniversite hastanesi kazandım bundan 3 ay önce eşim 31. dönem kurasına katıldı (o sırada ben pratısyendım) ve red cevabı aldık ben asistanlıga basladıgımda tekrar es durumu kurası yapabilirmiyiz acaba
şimdiden teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
cerrah35 yazdı:arkadaslar benim sorumuda cevaplarsanız sevinirim ben bu sınavda üniversite hastanesi kazandım bundan 3 ay önce eşim 31. dönem kurasına katıldı (o sırada ben pratısyendım) ve red cevabı aldık ben asistanlıga basladıgımda tekrar es durumu kurası yapabilirmiyiz acaba
şimdiden teşekkür ederim


büyük ihtimalle yapabilirsin.kalan zorunlu hizmet süresini senin yanında geçirmiş olur.
Kullanıcı avatarı
draytac yazdı:merhabalar dr_konya. ben geçen eylüldeki atamadan sonra müstafi oldum. cezam 18 eylülde bitiyor. cezam bittikten sonra tekrar atama için dilekçemi vereceğim. Ama hagi atamaya katılacağım?
Açıktan atama kurası mı? yosa tekrar DHY ataması mı?


eğer zorunlu hizmet süreni bitirdiysen kendi isteğinle açıktan atama kurasına başvurabilirsin.eğer zorunlu hizmet süren dolmadı ise bir dilekçe ile zorunlu hizmet kurasına katılıyorsun,zaten katılmasan bile bakanlık bir şekilde seni sıradaki kuraya alacaktır
Kullanıcı avatarı
Merhabalar. Oldukça zor bir durumla karşı karşıyayım.
uzmanlığı almama az kaldı, eşim şu an yan dal uzman olarak zorunlu hizmetini yapıyor. Eş kurası mazareti ile ben de mecburi hizmet kurasına katılacağım da bir sorun var, eşimin çalıştığı yer benim branş için A grubu olarak gözküyor. Eşim benden kıdemli, peki Bakanlık bizi nasıl atayacak, aile birliğini nasıl sağlayacaklar, çok merak ettiğim bir konu, inşallah sizin bu konu hakkında bilgi ve tecrübelerinizden yararlanabilirim.
Kullanıcı avatarı
rochetti yazdı:Merhabalar. Oldukça zor bir durumla karşı karşıyayım.
uzmanlığı almama az kaldı, eşim şu an yan dal uzman olarak zorunlu hizmetini yapıyor. Eş kurası mazareti ile ben de mecburi hizmet kurasına katılacağım da bir sorun var, eşimin çalıştığı yer benim branş için A grubu olarak gözküyor. Eşim benden kıdemli, peki Bakanlık bizi nasıl atayacak, aile birliğini nasıl sağlayacaklar, çok merak ettiğim bir konu, inşallah sizin bu konu hakkında bilgi ve tecrübelerinizden yararlanabilirim.


valla çok karşılaşılmamış bir durum ama eski atamaları incelediğimizde sizin eşinizin yanına gitmeniz zor ama eski atamalara baktığımızda örnegin 32. dönem eş atamasında
Z. Ö. -ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ- EŞİ İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞ.VE ÇOCUK HAST. EAH DE ÇOCUK SAĞ.VE HAST.UZMANI- KABUL -İSTANBUL
ataması olmuş yani sizin atanıp eşinizin sizin yanınıza gelmesi mümkün gibi görünüyor..bu durumda kıdeme bakmamışlar..başarılar diliyorum
Kullanıcı avatarı
drlenovom yazdı:bır sonrakı dhy ne zaman olur? es durumu tayını yaptırabılmek ıcın ısım lıstelerı acıklanmadan ne zaman nıkah yaptırmak gerekır?


2-3 aya bir atama oluyor sanıyorum.resmi nikahı bir gün önce bile yaptırabilirsiniz önemli olan başvuru halinde resmiyette evli olmanız
Kullanıcı avatarı
dr_konya yazdı:
bluedrhgp yazdı:yeni mezun biri asistan olan eşinin yanına nasıl atama istiyor yani hangi kuraya katılıyor ya da ismi nasıl ve hangi listede çıkıyor?


zorunlu hizmet yükümlülüğü MAZERET DURUMU (EŞ VEYA SAĞLIK) ATAMA KURASINA katılıyorsun pbs üzerinden yapıyorsun.eğer mazeretin kabul edilirse sana sunulan mazeretine uygun yerlerden birini seçiyorsun eğer kabul edilmezse normal zorunlu kurasına başvuruyorsun .mazeret kurası normal zorunlu kurasından önce olduğu için bir hak kaybı olmuyor


çok teşekkürler :)
Kullanıcı avatarı
adma yazdı:mrhb tbp astegmen olarak diyarbakırda görev yapıyorum eşimde doktor eş durumu yaptırabilirmiyiz.


malesef önceden karşılaştığımız örneklerde asteğmenlerin bu başvurular gerçekleşmiyor.muazzaf subay olmanız halinde mümkün.

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir